افروزی، عادل غلامی، تیم ملی والیبال، مصدومیت

افروزی: غلامی از چهارشنبه با تیم تمرین خواهد کرد

1395/01/23 - 21:16

پزشک تیم ملی والیبال از جزئی بودن مصدومیت عادل غلامی خبر داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، عادل غلامی سرعتی زن تیم ملی والیبال کشورمان از روز شنبه به علت مصدومیت از ناحی...