اعضای کمیته کنترل، والیبال جوانان جهان،

اعضای کمیته کنترل جوانان جهان معرفی شدنددرخشنده عضو ایرانی کمیته کنترل

1396/03/29 - 18:09

اعضای کمیته کنترل مسابقات قهرمانی جوانان جهان انتخاب و معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 21 سال جهان با حضور 16...