ابن یمین

ترابی: تلاش سازمان لیگ برای برگزاری منظم مسابقات است

1401/06/13 - 17:25

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: تلاش داریم تا برنامه‌ریزی‌ دقیق، برگزاری مسابقات منظم باشد تا بخش‌های مختلف از جمله داوری کار خود را به خوبی انجام دهند.   محسن ترا...