آغاز محرم

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما

1395/07/12 - 12:30

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما باز نام تو شده زینت هر محفل ما جز غم عشق تو ما را نبود سودایی عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدا...