آسیب دیدگی آقچه‌لی

ابارشی: آسیب دیدگی آقچه‌لی نگران‌کننده نیست

1396/05/02 - 09:19

پزشک تیم ملی والیبال امید گفت: مشکلی که در تمرین دیروز برای بینی رسول آقچه‌لی پیش آمد خطرناک نیست و به بازی امروز می‌رسد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مهدی ابارشی، پزش...