آزمایشگاه‌های مورد تایید

موظف شدن باشگاه‌ها به انجام تست PCR در مراکز مورد تایید فدراسیون/ فهرست مراکز

1400/03/11 - 14:45

با اعلام فدراسیون والیبال، باشگاه‌های فرهنگی ورزشی حاضر در لیگ برتر و لیگ دسته یک سری A و B در دو بخش زنان و مردان موظف به انجام تست PCR در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آ...