آری گراسا

FIVB بهترین فدراسیون ورزشی جهان شد

1396/09/29 - 12:31

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) جایزه بهترین فدراسیون ورزشی سال ۲۰۱۷ جهان را به دست آورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان بهترین فدرا...