همه بازیکنان

نتیجه ای یافت نشد، لطفا فیلترها را پاکسازی کنید.

مهدی مهدوی

13

ایران

Setter

قد: 191 سانتی متر

وزن: 96 کیلوگرم

امیر غفور

ایران

Opposite

قد: 203 سانتی متر

وزن: 90 کیلوگرم

ریکاردو لوکارلی

10

برزیل

Attacker/Receiver

قد: 195 سانتی متر

وزن: 79 کیلوگرم

ایوان زایتسف

9

روسیایتالیایی

Opposite

قد: 202 سانتی متر

وزن: 92 کیلوگرم

سید محمد موسوی

6

ایران

Middle Blocker

قد: 203 سانتی متر

وزن: 95 کیلوگرم

میر سعید معروف لکرانی

4

ایران

Setter

قد: 189 سانتی متر

وزن: 81 کیلوگرم