کاپ آسیا مردان 2022

بین المللیمردانبزرگسالتایلند - ناخون پاتوم2022

برنامه گروه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 چین تایپه - بحرین1401/05/1606:30ناخون پاتوم-
7 چین - چین تایپه1401/05/1715:30ناخون پاتوم-
10 بحرین - چین1401/05/1815:30ناخون پاتوم-

نتایج گروه D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31401/05/16چین تایپه - بحرین0 - 355 - 75
71401/05/17چین - چین تایپه3 - 196 - 86
101401/05/18بحرین - چین1 - 387 - 100

رده بندی گروه D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1چین
202
6
623.00
2بحرین
112
3
431.33
3چین تایپه
022
0
160.16

برنامه گروه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 هند - ژاپن1401/05/1609:30ناخون پاتوم-
4 استرالیا - هند1401/05/1706:30ناخون پاتوم-
8 ژاپن - استرالیا1401/05/1809:30ناخون پاتوم-

نتایج گروه C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/05/16هند - ژاپن0 - 345 - 75
41401/05/17استرالیا - هند3 - 075 - 49
81401/05/18ژاپن - استرالیا3 - 077 - 54

رده بندی گروه C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ژاپن
202
6
60MAX
2استرالیا
112
3
331.00
3هند
022
0
060.00

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 هنگ کنگ - تایلند1401/05/1612:30ناخون پاتوم-
5 کره جنوبی - هنگ کنگ1401/05/1709:30ناخون پاتوم-
9 تایلند - کره جنوبی1401/05/1812:30ناخون پاتوم-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21401/05/16هنگ کنگ - تایلند0 - 373 - 80
51401/05/17کره جنوبی - هنگ کنگ3 - 075 - 40
91401/05/18تایلند - کره جنوبی3 - 2105 - 104

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1تایلند
202
5
623.00
2کره جنوبی
112
4
531.66
3هنگ کنگ
022
0
060.00

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
6 ایران - پاکستان1401/05/1712:30ناخون پاتوم-
9 ایران - پاکستان1401/05/1606:30ناخون پاتوم-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
61401/05/17ایران - پاکستان3 - 196 - 80
91401/05/16ایران - پاکستان3 - 196 - 80

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایران
202
6
623.00
2پاکستان
022
0
260.33

برنامه مرحله دوم

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
11 ایران - بحرین1401/05/2006:30ناخون پاتوم-
12 هنگ کنگ - هند1401/05/20-ناخون پاتوم-
13 چین - پاکستان1401/05/20-ناخون پاتوم-
14 تایلند - استرالیا1401/05/20-ناخون پاتوم-
15 ژاپن - کره جنوبی1401/05/20-ناخون پاتوم-
16 پاکستان - بحرین1401/05/21-ناخون پاتوم-
17 هند - چین تایپه1401/05/21-ناخون پاتوم-
18 ایران - چین1401/05/20-ناخون پاتوم-
19 تایلند - ژاپن1401/05/21-ناخون پاتوم-
20 کره جنوبی - استرالیا1401/05/21-ناخون پاتوم-
21 ایران - تایلند1401/05/22-ناخون پاتوم-
22 چین تایپه - هنگ کنگ1401/05/22-ناخون پاتوم-
23 پاکستان - استرالیا1401/05/22-ناخون پاتوم-
24 ژاپن - بحرین1401/05/22-ناخون پاتوم-
25 کره جنوبی - چین1401/05/22-ناخون پاتوم-

نتایج مرحله دوم

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
111401/05/20ایران - بحرین1 - 378 - 97
121401/05/20هنگ کنگ - هند1 - 3100 - 106
131401/05/20چین - پاکستان3 - 075 - 57
141401/05/20تایلند - استرالیا1 - 392 - 100
151401/05/20ژاپن - کره جنوبی2 - 3109 - 114
161401/05/21پاکستان - بحرین0 - 363 - 77
171401/05/21هند - چین تایپه0 - 354 - 75
181401/05/20ایران - چین1 - 382 - 96
191401/05/21تایلند - ژاپن0 - 358 - 76
201401/05/21کره جنوبی - استرالیا3 - 2113 - 110
211401/05/22ایران - تایلند3 - 195 - 84
221401/05/22چین تایپه - هنگ کنگ3 - 075 - 54
231401/05/22پاکستان - استرالیا3 - 2103 - 95
241401/05/22ژاپن - بحرین3 - 077 - 60
251401/05/22کره جنوبی - چین2 - 3118 - 123

رده بندی مرحله دوم

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1چین
303
8
933.00
2ژاپن
213
7
832.66
3چین تایپه
202
6
60MAX
4بحرین
213
6
641.50
5کره جنوبی
213
5
871.14
6استرالیا
123
5
771.00
7هند
112
3
340.75
8ایران
123
3
570.71
9پاکستان
123
2
380.37
10تایلند
033
0
290.22
11هنگ کنگ
022
0
160.16

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2تایلند
3کره جنوبی
4هنگ کنگ
5پاکستان
6ژاپن
7استرالیا
8هند
9چین تایپه
10چین
11بحرین

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط