والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا بندرعباس 2022

بین المللیمردانبزرگسالایران - بندرعباس2022

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1استرالیا 1
2استرالیا 2
3استرالیا 3
4چین 1
5چین 2
6هنگ کنگ 1
7هنگ کنگ 2
8هند 1
9هند 2
10اندونزی 1
11اندونزی 2
12ایران 1
13ایران 2
14ایران 3
15ایران 4
16ژاپن 1
17ژاپن 2
18ژاپن 3
19قزاقستان 1
20قزاقستان 2
21قزاقستان 3
22عمان 1
23عمان 2
24قطر 1
25قطر 2
26قطر 3
27تایلند 1
28تایلند 2
29تایلند 3

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط