همبستگی کشورهای اسلامی | سال 2017 | باکو

بین المللیمردانبزرگسالآذربایجان2017

برنامه بازی های ایران

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ایران - عربستان1396/02/2212:30باکو-
02 ایران - قطر1396/02/2421:30باکو-
03 ایران - مراکش1396/02/2610:00باکو-
04 ایران - الجزایر1396/02/2810:00باکو-
05 ایران - ترکیه1396/02/3017:00باکو-
06 ایران - آذربایجان1396/02/3117:00باکو-

نتایج بازی های ایران

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/02/22ایران - عربستان3 - 075 - 59
021396/02/24ایران - قطر3 - 075 - 55
031396/02/26ایران - مراکش3 - 075 - 49
041396/02/28ایران - الجزایر3 - 1102 - 102
051396/02/30ایران - ترکیه3 - 2116 - 110
061396/02/31ایران - آذربایجان3 - 079 - 61

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی