مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان | سال 2017 | تایلند

بین المللیزنانبزرگسالتایلند1396

برنامه مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان - تایلند

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 کره جنوبی - کره شمالی1396/06/2913:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
02 تایلند - ایران1396/06/2915:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
03 ایران - کره شمالی1396/06/3013:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
04 تایلند - ویتنام1396/06/3015:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
05 ویتنام - کره شمالی1396/06/3113:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
06 کره جنوبی - ایران1396/06/3115:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
07 ویتنام - کره جنوبی1396/07/0113:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
08 تایلند - کره شمالی1396/07/0115:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
09 ویتنام - ایران1396/07/0212:00ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم
10 تایلند - کره جنوبی1396/07/0214:45ناخون پاتوماستادیوم اسپورتس سنتر ناخون پاتوم

نتایج مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان - تایلند

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/06/29کره جنوبی - کره شمالی3 - 075 - 59
021396/06/29تایلند - ایران3 - 075 - 42
031396/06/30ایران - کره شمالی0 - 352 - 75
041396/06/30تایلند - ویتنام3 - 075 - 51
051396/06/31ویتنام - کره شمالی0 - 363 - 75
061396/06/31کره جنوبی - ایران3 - 075 - 54
071396/07/01ویتنام - کره جنوبی0 - 350 - 75
081396/07/01تایلند - کره شمالی3 - 075 - 61
091396/07/02ویتنام - ایران3 - 199 - 84
101396/07/02تایلند - کره جنوبی0 - 359 - 75

رده بندی مسابقات انتخابی قهرمانی زنان جهان - تایلند

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1کره جنوبی
404
12
120MAX
2تایلند
314
9
933.00
3کره شمالی
224
6
661.00
4ویتنام
134
3
3100.30
5ایران
044
0
1120.08

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط