لیگ دسته یک سری آ (1401)

داخلیمردانبزرگسالایران1401

برنامه گروه یک

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 درنا ارومیه - طلوع سپید باران انزلی1401/06/2115:00ارومیهخانه والیبال تهران
4 شمس - عقاب نهاجا1401/06/2115:00تهرانفدراسیون والیبال
6 مقاومت بسیج - زرین اسکان میاندوآب1401/06/2115:00تهران9 دی مقاومت
8 نصر امید - کندوان شمال نور1401/06/2115:00تهرانشهدای نهاجا
10 توپکا بابلسر - مس سونگون1401/06/2115:00بابلسرنوبخت
12 عقاب نهاجا - ملوان تهران1401/07/1815:00تهرانشهدای نهاجا
14 زرین اسکان میاندوآب - درنا ارومیه1401/07/1815:00میاندوآب2 هزار نفری
16 کندوان شمال نور - شمس1401/07/1815:00نورامام خمینی
18 مس سونگون - مقاومت بسیج1401/07/1815:00تبریزشهید اقدمی
20 توپکا بابلسر - نصر امید1401/07/1815:00بابلسرنوبخت
22 طلوع سپید باران انزلی - زرین اسکان میاندوآب1401/07/0115:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
24 ملوان تهران - کندوان شمال نور1401/07/0115:00تهرانشهید فاضل
26 درنا ارومیه - مس سونگون1401/07/0115:00ارومیهخانه والیبال تهران
28 شمس - توپکا بابلسر1401/07/0115:00تهرانفدراسیون والیبال
30 مقاومت بسیج - نصر امید1401/07/0115:00تهران9 دی مقاومت
32 کندوان شمال نور - عقاب نهاجا1401/07/0815:00نورامام خمینی
34 مس سونگون - طلوع سپید باران انزلی1401/07/0815:00تبریزشهید اقدمی
36 توپکا بابلسر - ملوان تهران1401/07/0815:00بابلسرنوبخت
38 نصر امید - درنا ارومیه1401/07/0815:00تهرانشهدای نهاجا
40 مقاومت بسیج - شمس1401/07/0815:00تهران9 دی مقاومت
42 زرین اسکان میاندوآب - مس سونگون1401/07/1515:00میاندوآب2 هزار نفری
44 عقاب نهاجا - توپکا بابلسر1401/07/1515:00تهرانشهدای نهاجا
46 طلوع سپید باران انزلی - نصر امید1401/07/1515:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
48 ملوان تهران - مقاومت بسیج1401/07/1515:00تهرانشهید فاضل
50 درنا ارومیه - شمس1401/07/1515:00ارومیهخانه والیبال تهران
52 توپکا بابلسر - کندوان شمال نور1401/07/2215:00بابلسرنوبخت
54 نصر امید - زرین اسکان میاندوآب1401/07/2215:00تهرانشهدای نهاجا
56 مقاومت بسیج - عقاب نهاجا1401/07/2215:00تهران9 دی مقاومت
58 شمس - طلوع سپید باران انزلی1401/07/2215:00تهرانفدراسیون والیبال
60 درنا ارومیه - ملوان تهران1401/07/2215:00ارومیهخانه والیبال تهران
62 مس سونگون - نصر امید1401/07/2915:00تبریزشهید اقدمی
64 کندوان شمال نور - مقاومت بسیج1401/07/2915:00نورامام خمینی
66 زرین اسکان میاندوآب - شمس1401/07/2915:00میاندوآب2 هزار نفری
68 عقاب نهاجا - درنا ارومیه1401/07/2915:00تهرانشهدای نهاجا
70 طلوع سپید باران انزلی - ملوان تهران1401/07/2915:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
72 مقاومت بسیج - توپکا بابلسر1401/08/0615:00تهران9 دی مقاومت
74 شمس - مس سونگون1401/08/0615:00تهرانفدراسیون والیبال
76 درنا ارومیه - کندوان شمال نور1401/08/0615:00ارومیهخانه والیبال تهران
78 ملوان تهران - زرین اسکان میاندوآب1401/08/0615:00تهرانشهید فاضل
80 طلوع سپید باران انزلی - عقاب نهاجا1401/08/0615:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
82 نصر امید - شمس1401/08/1315:00تهرانشهدای نهاجا
84 توپکا بابلسر - درنا ارومیه1401/08/1315:00بابلسرنوبخت
86 مس سونگون - ملوان تهران1401/08/1315:00تبریزشهید اقدمی
88 کندوان شمال نور - طلوع سپید باران انزلی1401/08/1315:00نورامام خمینی
90 زرین اسکان میاندوآب - عقاب نهاجا1401/08/1315:00میاندوآب2 هزار نفری
92 درنا ارومیه - مقاومت بسیج1401/08/2015:00ارومیهخانه والیبال تهران
94 ملوان تهران - نصر امید1401/08/2015:00تهرانشهید فاضل
96 طلوع سپید باران انزلی - توپکا بابلسر1401/08/2015:00بندرانزلیورزشی بندرانزلی
98 عقاب نهاجا - مس سونگون1401/08/2015:00تهرانشهدای نهاجا
100 زرین اسکان میاندوآب - کندوان شمال نور1401/08/2015:00میاندوآب2 هزار نفری
102 شمس - ملوان تهران1401/08/2715:00تهرانفدراسیون والیبال
104 مقاومت بسیج - طلوع سپید باران انزلی1401/08/2715:00تهران9 دی مقاومت
106 نصر امید - عقاب نهاجا1401/08/2715:00تهرانشهدای نهاجا
108 توپکا بابلسر - زرین اسکان میاندوآب1401/08/2715:00بابلسرنوبخت
110 مس سونگون - کندوان شمال نور1401/08/2715:00تبریزشهید اقدمی

نتایج گروه یک

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21401/06/21درنا ارومیه - طلوع سپید باران انزلی2 - 3106 - 104
41401/06/21شمس - عقاب نهاجا2 - 3106 - 110
61401/06/21مقاومت بسیج - زرین اسکان میاندوآب3 - 077 - 63
81401/06/21نصر امید - کندوان شمال نور3 - 199 - 97
101401/06/21توپکا بابلسر - مس سونگون2 - 399 - 107
221401/07/01طلوع سپید باران انزلی - زرین اسکان میاندوآب0 - 357 - 75
241401/07/01ملوان تهران - کندوان شمال نور2 - 3105 - 108
281401/07/01شمس - توپکا بابلسر3 - 198 - 80
301401/07/01مقاومت بسیج - نصر امید1 - 383 - 97

رده بندی گروه یک

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1نصر امید
202
6
623.00
2شمس
112
4
541.25
3مقاومت بسیج
112
3
431.33
4زرین اسکان میاندوآب
112
3
331.00
5مس سونگون
101
2
321.50
6عقاب نهاجا
101
2
321.50
7کندوان شمال نور
112
2
450.80
8طلوع سپید باران انزلی
112
2
350.60
9درنا ارومیه
011
1
230.66
10ملوان تهران
011
1
230.66
11توپکا بابلسر
022
1
360.50

برنامه گروه دو

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 رازین پلیمر - شهرداری شهریار1401/06/2115:00تهرانخانه والیبال تهران
3 مس شهربابک - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/06/2115:00سرچشمهشهید زینعلی
5 رعد پدافند هوایی - چادرملو اردکان1401/06/2515:00تهرانرعد پدافند هوایی
7 والیبال میبد - افق قم1401/06/2115:00یزددانشگاه آزاد
9 گل‌گهر سیرجان - دخانیات1401/06/2115:00سیرجانشهید سلیمانی
11 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/1815:00اصفهان17 شهریور تختی
13 چادرملو اردکان - رازین پلیمر1401/07/1815:00اردکانآیت‌الله خاتمی
15 افق قم - مس شهربابک1401/07/1815:00قمپیامبر اعظم (ص)
17 دخانیات - رعد پدافند هوایی1401/07/1815:00تهرانخانه والیبال تهران
19 گل‌گهر سیرجان - والیبال میبد1401/07/1815:00سیرجانشهید سلیمانی
21 شهرداری شهریار - چادرملو اردکان1401/07/0115:00شهریارشهدای اقتدار
23 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - افق قم1401/07/0115:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
25 رازین پلیمر - دخانیات1401/07/0115:00تهرانخانه والیبال تهران
27 مس شهربابک - گل‌گهر سیرجان1401/07/0115:00سرچشمهشهید زینعلی
29 رعد پدافند هوایی - والیبال میبد1401/07/0115:00تهرانرعد پدافند هوایی
31 افق قم - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/07/0815:00قمپیامبر اعظم (ص)
33 دخانیات - شهرداری شهریار1401/07/0815:00تهرانخانه والیبال تهران
35 گل‌گهر سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/0815:00سیرجانشهید سلیمانی
37 والیبال میبد - رازین پلیمر1401/07/0815:00یزددانشگاه آزاد
39 رعد پدافند هوایی - مس شهربابک1401/07/0815:00تهرانرعد پدافند هوایی
41 چادرملو اردکان - دخانیات1401/07/1515:00اردکانآیت‌الله خاتمی
43 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - گل‌گهر سیرجان1401/07/1515:00اصفهان17 شهریور تختی
45 شهرداری شهریار - والیبال میبد1401/07/1515:00شهریارشهدای اقتدار
47 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - رعد پدافند هوایی1401/07/1515:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
49 رازین پلیمر - مس شهربابک1401/07/1515:00تهرانخانه والیبال تهران
51 گل‌گهر سیرجان - افق قم1401/07/2215:00سیرجانشهید سلیمانی
53 والیبال میبد - چادرملو اردکان1401/07/2215:00یزددانشگاه آزاد
55 رعد پدافند هوایی - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/07/2215:00تهرانرعد پدافند هوایی
57 مس شهربابک - شهرداری شهریار1401/07/2215:00سرچشمهشهید زینعلی
59 رازین پلیمر - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/2215:00تهرانخانه والیبال تهران
61 دخانیات - والیبال میبد1401/07/2915:00تهرانخانه والیبال تهران
63 افق قم - رعد پدافند هوایی1401/07/2915:00قمپیامبر اعظم (ص)
65 چادرملو اردکان - مس شهربابک1401/07/2915:00اردکانآیت‌الله خاتمی
67 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - رازین پلیمر1401/07/2915:00اصفهان17 شهریور تختی
69 شهرداری شهریار - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/07/2915:00شهریارشهدای اقتدار
71 رعد پدافند هوایی - گل‌گهر سیرجان1401/08/0615:00تهرانرعد پدافند هوایی
73 مس شهربابک - دخانیات1401/08/0615:00سرچشمهشهید زینعلی
75 رازین پلیمر - افق قم1401/08/0615:00تهرانخانه والیبال تهران
77 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - چادرملو اردکان1401/08/0615:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
79 شهرداری شهریار - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/08/0615:00شهریارشهدای اقتدار
81 والیبال میبد - مس شهربابک1401/08/1315:00یزددانشگاه آزاد
83 گل‌گهر سیرجان - رازین پلیمر1401/08/1315:00سیرجانشهید سلیمانی
85 دخانیات - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/08/1315:00تهرانخانه والیبال تهران
87 افق قم - شهرداری شهریار1401/08/1315:00قمپیامبر اعظم (ص)
89 چادرملو اردکان - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/08/1315:00اردکانآیت‌الله خاتمی
91 رازین پلیمر - رعد پدافند هوایی1401/08/2015:00تهرانخانه والیبال تهران
93 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - والیبال میبد1401/08/2015:00اصفهان6 هزار نفری 25 آبان
95 شهرداری شهریار - گل‌گهر سیرجان1401/08/2015:00شهریارشهدای اقتدار
97 مهر و ماه اسپادانا اصفهان - دخانیات1401/08/2015:00اصفهان17 شهریور تختی
99 چادرملو اردکان - افق قم1401/08/2015:00اردکانآیت‌الله خاتمی
101 مس شهربابک - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان1401/08/2615:00سرچشمهشهید زینعلی
103 رعد پدافند هوایی - شهرداری شهریار1401/08/2615:00تهرانرعد پدافند هوایی
105 والیبال میبد - مهر و ماه اسپادانا اصفهان1401/08/2615:00یزددانشگاه آزاد
107 گل‌گهر سیرجان - چادرملو اردکان1401/08/2615:00سیرجانشهید سلیمانی
109 دخانیات - افق قم1401/08/2615:00تهرانخانه والیبال تهران

نتایج گروه دو

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/06/21رازین پلیمر - شهرداری شهریار3 - 198 - 65
31401/06/21مس شهربابک - مهر و ماه اسپادانا اصفهان3 - 195 - 88
51401/06/25رعد پدافند هوایی - چادرملو اردکان3 - 196 - 95
91401/06/21گل‌گهر سیرجان - دخانیات3 - 2119 - 110
231401/07/01فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - افق قم3 - 199 - 86
251401/07/01رازین پلیمر - دخانیات3 - 1101 - 89
271401/07/01مس شهربابک - گل‌گهر سیرجان0 - 363 - 75

رده بندی گروه دو

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1رازین پلیمر
202
6
623.00
2گل‌گهر سیرجان
202
5
623.00
3فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
101
3
313.00
4رعد پدافند هوایی
101
3
313.00
5مس شهربابک
112
3
340.75
6دخانیات
022
1
360.50
7چادرملو اردکان
011
0
130.33
8مهر و ماه اسپادانا اصفهان
011
0
130.33
9افق قم
011
0
130.33
10شهرداری شهریار
011
0
130.33
11والیبال میبد
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1درنا ارومیه
2شمس
3مقاومت بسیج
4نصر امید
5توپکا بابلسر
6مس سونگون
7کندوان شمال نور
8زرین اسکان میاندوآب
9عقاب نهاجا
10طلوع سپید باران انزلی
11ملوان تهران
12رازین پلیمر
13مس شهربابک
14رعد پدافند هوایی
15والیبال میبد
16گل‌گهر سیرجان
17شهرداری شهریار
18مهر و ماه اسپادانا اصفهان
19چادرملو اردکان
20افق قم
21دخانیات
22فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

اخبار مرتبط