لیگ برتر بانوان ایران | سال 95 | جام شهدای منا

داخلیزنانبزرگسالایران1395

برنامه دوره ای

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 بانک سرمایه - سایپا تهران1395/09/0411:00تهرانخانه والیبال
2 ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد1395/09/0411:00اصفهانملت
3 پارسه تهران - پارس شیراز1395/09/0411:00تهرانپژوهشگاه صنعت نفت
4 ذوب آهن اصفهان - پارسه تهران1395/09/1111:00اصفهانملت
5 سایپا تهران - پارس شیراز1395/09/1111:00تهرانخانه والیبال
6 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1395/09/1111:00تبریزاقدمی
7 بانک سرمایه - دانشگاه آزاد1395/09/2511:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
8 پارس شیراز - شهرداری تبریز1395/09/2511:00شیرازدستغیب
9 پارسه تهران - سایپا تهران1395/09/2513:00تهرانسالن فدراسیون والیبال
10 ذوب آهن اصفهان - بانک سرمایه1395/10/0211:00اصفهانملت
11 سایپا تهران - شهرداری تبریز1395/10/0211:00تهرانخانه والیبال
12 دانشگاه آزاد - پارس شیراز1395/10/0211:00تهرانفتح
13 شهرداری تبریز - پارسه تهران1395/10/0911:00تبریزاقدمی
14 پارس شیراز - ذوب آهن اصفهان1395/10/0911:00شیرازدستغیب
15 دانشگاه آزاد - سایپا تهران1395/10/0911:00تهرانفتح
16 ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران1395/10/1611:00اصفهانملت
17 دانشگاه آزاد - شهرداری تبریز1395/10/1611:00تهرانفتح
18 پارسه تهران - بانک سرمایه1395/10/1613:00تهرانخانه والیبال
19 پارس شیراز - بانک سرمایه1395/10/2311:00تهراندستغیب
20 شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان1395/10/2311:00تبریزاقدمی
21 پارسه تهران - دانشگاه آزاد1395/10/2313:00تهرانپژوهشگاه صنعت نفت
22 سایپا تهران - بانک سرمایه1395/11/2111:00تهرانخانه والیبال
23 دانشگاه آزاد - ذوب آهن اصفهان1395/11/2115:00تهرانفتح
24 شهرداری تبریز - پارس شیراز1395/11/2110:00تبریزاقدمی
25 پارس شیراز - سایپا تهران95/11/2811:00شیرازفتح
26 بانک سرمایه - شهرداری تبریز95/11/2811:00تهرانخانه والیبال
27 دانشگاه آزاد - بانک سرمایه95/12/0511:00تهرانفتح
28 ذوب آهن اصفهان - پارس شیراز95/12/0511:00اصفهانملت
31 بانک سرمایه - ذوب آهن اصفهان95/12/1311:00تهرانخانه والیبال
32 شهرداری تبریز - سایپا تهران95/12/1314:00تبریزاقدمی
33 پارس شیراز - دانشگاه آزاد95/12/13شیرازدستغیب
35 ذوب آهن اصفهان - پارس شیراز95/12/1611:00اصفهانملت
36 سایپا تهران - دانشگاه آزاد95/12/1611:00تهرانخانه والیبال
37 سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان95/12/1911:00تهرانخانه والیبال
38 شهرداری تبریز - دانشگاه آزاد95/12/1911:00تبریزاقدمی
40 بانک سرمایه - پارس شیراز95/12/2311:00تهرانخانه والیبال
41 ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز95/12/2311:00اصفهانملت

نتایج دوره ای

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/09/04بانک سرمایه - سایپا تهران3 - 075 - 37
21395/09/04ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد3 - 076 - 58
31395/09/04پارسه تهران - پارس شیراز3 - 075 - 41
41395/09/11ذوب آهن اصفهان - پارسه تهران3 - 075 - 55
51395/09/11سایپا تهران - پارس شیراز3 - 075 - 53
61395/09/11شهرداری تبریز - بانک سرمایه0 - 340 - 75
71395/09/25بانک سرمایه - دانشگاه آزاد3 - 1101 - 82
81395/09/25پارس شیراز - شهرداری تبریز3 - 076 - 57
91395/09/25پارسه تهران - سایپا تهران1 - 377 - 97
101395/10/02ذوب آهن اصفهان - بانک سرمایه3 - 189 - 84
111395/10/02سایپا تهران - شهرداری تبریز3 - 075 - 52
121395/10/02دانشگاه آزاد - پارس شیراز3 - 075 - 49
131395/10/09شهرداری تبریز - پارسه تهران0 - 349 - 75
141395/10/09پارس شیراز - ذوب آهن اصفهان0 - 337 - 75
151395/10/09دانشگاه آزاد - سایپا تهران3 - 075 - 48
161395/10/16ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران3 - 075 - 55
171395/10/16دانشگاه آزاد - شهرداری تبریز3 - 075 - 38
181395/10/16پارسه تهران - بانک سرمایه0 - 362 - 75
191395/10/23پارس شیراز - بانک سرمایه0 - 349 - 75
201395/10/23شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان0 - 340 - 75
211395/10/23پارسه تهران - دانشگاه آزاد0 - 360 - 75
221395/11/21سایپا تهران - بانک سرمایه1 - 374 - 95
231395/11/21دانشگاه آزاد - ذوب آهن اصفهان3 - 195 - 79
241395/11/21شهرداری تبریز - پارس شیراز0 - 357 - 76
2595/11/28پارس شیراز - سایپا تهران2 - 3101 - 114
2695/11/28بانک سرمایه - شهرداری تبریز3 - 075 - 49
2795/12/05دانشگاه آزاد - بانک سرمایه1 - 390 - 98
2895/12/05ذوب آهن اصفهان - پارس شیراز3 - 075 - 35
3195/12/13بانک سرمایه - ذوب آهن اصفهان3 - 076 - 68
3295/12/13شهرداری تبریز - سایپا تهران1 - 368 - 95
3395/12/13پارس شیراز - دانشگاه آزاد0 - 30 - 75
3695/12/16سایپا تهران - دانشگاه آزاد0 - 356 - 75
3795/12/19سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان0 - 358 - 75
3895/12/19شهرداری تبریز - دانشگاه آزاد3 - 075 - 0
4095/12/23بانک سرمایه - پارس شیراز3 - 075 - 30
4195/12/23ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز3 - 075 - 0

رده بندی دوره ای

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
10111
30
3165.16
2ذوب آهن اصفهان
9211
27
2874.00
3دانشگاه آزاد
7411
21
23131.76
4سایپا تهران
5611
14
16220.72
5پارس شیراز
2911
7
8270.29
6پارسه تهران
246
6
7120.58
7شهرداری تبریز
11011
3
4300.13

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

ادوار گذشته