قهرمانی نوجوانان پسر آسیا | سال 2017 | میانمار

بین المللیمرداننوجوانانمیانمار2017

برنامه قهرمانی نوجوانان پسر آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 هنگ کنگ - میانمار1396/01/0809:30نایپیداو-
02 تایلند - سریلانکا1396/01/0812:00نایپیداو-
03 چین - چین تایپه1396/01/0814:30نایپیداو-
04 کره جنوبی - بنگلادش1396/01/0812:00نایپیداو-
05 استرالیا - هنگ کنگ1396/01/0909:30نایپیداو-
06 ایران - کره جنوبی1396/01/0912:00نایپیداو-
07 ژاپن - سریلانکا1396/01/0914:30نایپیداو-
08 قزاقستان - چین1396/01/0912:00نایپیداو-
09 بنگلادش - ایران1396/01/1014:30نایپیداو-
10 میانمار - استرالیا1396/01/1009:30نایپیداو-
11 تایلند - ژاپن1396/01/1012:00نایپیداو-
12 چین تایپه - قزاقستان1396/01/1012:00نایپیداو-
13 هنگ کنگ - سریلانکا1396/01/1213:00نایپیداو-
14 کره جنوبی - چین تایپه1396/01/1208:00نایپیداو-
15 چین - ایران1396/01/1210:30نایپیداو-
16 میانمار - تایلند1396/01/1213:00نایپیداو-
17 ژاپن - استرالیا1396/01/1215:30نایپیداو-
18 بنگلادش - هنگ کنگ1396/01/1313:00نایپیداو-
19 ایران - چین تایپه1396/01/1308:00نایپیداو-
20 میانمار - ژاپن1396/01/1310:30نایپیداو-
21 استرالیا - تایلند1396/01/1313:00نایپیداو-
22 کره جنوبی - چین1396/01/1315:30نایپیداو-
23 سریلانکا - بنگلادش1396/01/14-نایپیداو-
24 ژاپن - چین تایپه1396/01/1408:00نایپیداو-
25 کره جنوبی - میانمار1396/01/1410:30نایپیداو-
26 تایلند - ایران1396/01/1413:00نایپیداو-
27 چین - استرالیا1396/01/1415:30نایپیداو-
28 میانمار - تایلند1396/01/1508:00نایپیداو-
29 چین تایپه - استرالیا1396/01/1510:30نایپیداو-
30 ژاپن - چین1396/01/1513:00نایپیداو-
31 کره جنوبی - ایران1396/01/1515:30نایپیداو-
32 میانمار - استرالیا1396/01/1608:00نایپیداو-
33 تایلند - چین تایپه1396/01/1610:30نایپیداو-
34 چین - ایران1396/01/1613:00نایپیداو-
35 ژاپن - کره جنوبی1396/01/1615:30نایپیداو-

نتایج قهرمانی نوجوانان پسر آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/01/08هنگ کنگ - میانمار0 - 347 - 75
021396/01/08تایلند - سریلانکا3 - 075 - 48
031396/01/08چین - چین تایپه3 - 1103 - 90
041396/01/08کره جنوبی - بنگلادش3 - 075 - 36
051396/01/09استرالیا - هنگ کنگ3 - 075 - 43
061396/01/09ایران - کره جنوبی0 - 361 - 75
071396/01/09ژاپن - سریلانکا3 - 075 - 52
081396/01/09قزاقستان - چین0 - 30 - 75
091396/01/10بنگلادش - ایران0 - 336 - 75
101396/01/10میانمار - استرالیا3 - 198 - 86
111396/01/10تایلند - ژاپن0 - 356 - 75
121396/01/10چین تایپه - قزاقستان3 - 075 - 0
131396/01/12هنگ کنگ - سریلانکا1 - 387 - 98
141396/01/12کره جنوبی - چین تایپه3 - 075 - 59
151396/01/12چین - ایران3 - 2109 - 95
161396/01/12میانمار - تایلند0 - 366 - 77
171396/01/12ژاپن - استرالیا3 - 075 - 38
181396/01/13بنگلادش - هنگ کنگ3 - 299 - 94
191396/01/13ایران - چین تایپه3 - 078 - 68
201396/01/13میانمار - ژاپن0 - 340 - 75
211396/01/13استرالیا - تایلند3 - 196 - 84
221396/01/13کره جنوبی - چین3 - 2103 - 101
231396/01/14سریلانکا - بنگلادش3 - 075 - 0
241396/01/14ژاپن - چین تایپه3 - 075 - 53
251396/01/14کره جنوبی - میانمار3 - 075 - 37
261396/01/14تایلند - ایران0 - 354 - 75
271396/01/14چین - استرالیا3 - 075 - 62
281396/01/15میانمار - تایلند0 - 350 - 75
291396/01/15چین تایپه - استرالیا3 - 194 - 80
301396/01/15ژاپن - چین3 - 079 - 65
311396/01/15کره جنوبی - ایران3 - 2104 - 100
321396/01/16میانمار - استرالیا0 - 356 - 75
331396/01/16تایلند - چین تایپه0 - 365 - 75
341396/01/16چین - ایران3 - 197 - 87
351396/01/16ژاپن - کره جنوبی3 - 075 - 54

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی