قهرمانی مردان آسیا | سال 2017 | اندونزی

بین المللیمردانبزرگسالاندونزی2017

برنامه قهرمانی مردان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 اندونزی - عربستان1396/05/0209:00سورابايا-
02 هنگ کنگ - استرالیا1396/05/0214:00سورابايا-
03 چین - تایلند1396/05/0211:30سورابايا-
04 سریلانکا - ژاپن1396/05/0216:30سورابايا-
05 قزاقستان - قطر1396/05/0214:00سورابايا-
06 پاکستان - چین تایپه1396/05/0214:00سورابايا-
07 ایران - عراق1396/05/0211:30سورابايا-
08 کره جنوبی - ویتنام1396/05/0216:30سورابايا-
09 تایلند - استرالیا1396/05/0309:00سورابايا-
10 عراق - چین تایپه1396/05/0309:00سورابايا-
11 قطر - عربستان1396/05/0311:30سورابايا-
12 ژاپن - ویتنام1396/05/0316:30سورابايا-
13 اندونزی - قزاقستان1396/05/0314:00سورابايا-
14 هنگ کنگ - چین1396/05/0314:00سورابايا-
15 ایران - پاکستان1396/05/0311:30سورابايا-
16 کره جنوبی - سریلانکا1396/05/0316:30سورابايا-
17 قزاقستان - عربستان13946/05/0409:00سورابايا-
18 پاکستان - عراق13946/05/0409:00سورابايا-
19 تایلند - هنگ کنگ13946/05/0411:30سورابايا-
20 ایران - چین تایپه13946/05/0411:30سورابايا-
21 اندونزی - قطر13946/05/0414:00سورابايا-
22 استرالیا - چین13946/05/0414:00سورابايا-
23 کره جنوبی - ژاپن13946/05/0416:30سورابايا-
24 ویتنام - سریلانکا13946/05/0416:30سورابايا-
25 قزاقستان - ژاپن13946/05/0514:00سورابايا-
26 ایران - چین13946/05/0511:30سورابايا-
27 کره جنوبی - اندونزی13946/05/0517:30سورابايا-
28 استرالیا - چین تایپه13946/05/0509:00سورابايا-
29 قطر - سریلانکا13946/05/0509:00سورابايا-
30 پاکستان - هنگ کنگ13946/05/0512:00سورابايا-
31 ویتنام - عربستان13946/05/0514:50سورابايا-
32 تایلند - عراق1396/05/0517:40سورابايا-
33 چین - چین تایپه1396/05/079:00سورابايا-
34 قطر - ویتنام1396/05/079:00سورابايا-
35 ایران - استرالیا1396/05/0711:30سورابايا-
36 پاکستان - تایلند1396/05/0711:30سورابايا-
37 قزاقستان - کره جنوبی1396/05/0714:00سورابايا-
38 عربستان - سریلانکا1396/05/0714:00سورابايا-
39 اندونزی - ژاپن1396/05/0716:30سورابايا-
40 عراق - هنگ کنگ1396/05/0716:30سورابايا-
41 چین تایپه - قزاقستان1396/05/089:00سورابايا-
42 سریلانکا - هنگ کنگ1396/05/089:00سورابايا-
43 ژاپن - استرالیا1396/05/0811:30سورابايا-
44 عراق - عربستان1396/05/0811:30سورابايا-
45 کره جنوبی - چین1396/05/0814:00سورابايا-
46 قطر - پاکستان1396/05/0814:00سورابايا-
47 ایران - اندونزی1396/05/0816:30سورابايا-
48 تایلند - ویتنام1396/05/0816:30سورابايا-
49 چین - چین تایپه1396/05/99:00سورابايا-
50 هنگ کنگ - عربستان1396/05/099:00سورابايا-
51 ایران - استرالیا1396/05/0911:30سورابايا-
52 سریلانکا - عراق1396/05/0911:30سورابايا-
53 کره جنوبی - قزاقستان1396/05/0914:00سورابايا-
54 پاکستان - تایلند1396/05/0914:00سورابايا-
55 اندونزی - ژاپن1396/05/0916:30سورابايا-
56 قطر - ویتنام1396/05/0916:30سورابايا-
57 چین تایپه - استرالیا1396/05/109:00سورابايا-
58 ایران - چین1396/05/1011:30سورابايا-
59 کره جنوبی - اندونزی1396/05/1014:00سورابايا-
60 قزاقستان - ژاپن1396/05/1016:30سورابايا-

نتایج قهرمانی مردان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/05/02اندونزی - عربستان3 - 198 - 92
021396/05/02هنگ کنگ - استرالیا0 - 353 - 75
031396/05/02چین - تایلند3 - 079 - 59
041396/05/02سریلانکا - ژاپن0 - 353 - 75
051396/05/02قزاقستان - قطر3 - 2104 - 103
061396/05/02پاکستان - چین تایپه0 - 346 - 75
071396/05/02ایران - عراق3 - 075 - 54
081396/05/02کره جنوبی - ویتنام3 - 075 - 53
091396/05/03تایلند - استرالیا2 - 397 - 110
101396/05/03عراق - چین تایپه0 - 367 - 76
111396/05/03قطر - عربستان3 - 075 - 65
121396/05/03ژاپن - ویتنام3 - 075 - 50
131396/05/03اندونزی - قزاقستان2 - 3109 - 111
141396/05/03هنگ کنگ - چین0 - 348 - 75
151396/05/03ایران - پاکستان3 - 075 - 59
161396/05/03کره جنوبی - سریلانکا3 - 075 - 55
1713946/05/04قزاقستان - عربستان3 - 075 - 52
1813946/05/04پاکستان - عراق3 - 193 - 88
1913946/05/04تایلند - هنگ کنگ3 - 198 - 73
2013946/05/04ایران - چین تایپه3 - 080 - 69
2113946/05/04اندونزی - قطر2 - 399 - 107
2213946/05/04استرالیا - چین3 - 076 - 60
2313946/05/04کره جنوبی - ژاپن3 - 2103 - 98
2413946/05/04ویتنام - سریلانکا3 - 2101 - 99
2513946/05/05قزاقستان - ژاپن0 - 360 - 75
2613946/05/05ایران - چین0 - 364 - 77
2713946/05/05کره جنوبی - اندونزی3 - 195 - 76
2813946/05/05استرالیا - چین تایپه1 - 384 - 99
2913946/05/05قطر - سریلانکا2 - 3106 - 108
3013946/05/05پاکستان - هنگ کنگ3 - 2108 - 97
3113946/05/05ویتنام - عربستان3 - 1103 - 91
321396/05/05تایلند - عراق3 - 195 - 81
331396/05/07چین - چین تایپه1 - 392 - 96
341396/05/07قطر - ویتنام3 - 196 - 87
351396/05/07ایران - استرالیا3 - 197 - 72
361396/05/07پاکستان - تایلند0 - 365 - 76
371396/05/07قزاقستان - کره جنوبی1 - 379 - 98
381396/05/07عربستان - سریلانکا3 - 196 - 90
391396/05/07اندونزی - ژاپن0 - 350 - 75
401396/05/07عراق - هنگ کنگ3 - 198 - 79
411396/05/08چین تایپه - قزاقستان0 - 367 - 75
421396/05/08سریلانکا - هنگ کنگ3 - 075 - 48
431396/05/08ژاپن - استرالیا3 - 075 - 59
441396/05/08عراق - عربستان3 - 075 - 56
451396/05/08کره جنوبی - چین3 - 075 - 60
461396/05/08قطر - پاکستان3 - 2102 - 99
471396/05/08ایران - اندونزی2 - 3108 - 102
481396/05/08تایلند - ویتنام2 - 391 - 106
491396/05/9چین - چین تایپه3 - 075 - 64
501396/05/09هنگ کنگ - عربستان0 - 356 - 75
511396/05/09ایران - استرالیا3 - 2101 - 104
521396/05/09سریلانکا - عراق1 - 379 - 91
531396/05/09کره جنوبی - قزاقستان2 - 3104 - 101
541396/05/09پاکستان - تایلند1 - 384 - 93
551396/05/09اندونزی - ژاپن0 - 364 - 76
561396/05/09قطر - ویتنام3 - 191 - 80
571396/05/10چین تایپه - استرالیا3 - 2107 - 104
581396/05/10ایران - چین3 - 190 - 86
591396/05/10کره جنوبی - اندونزی3 - 075 - 50
601396/05/10قزاقستان - ژاپن1 - 383 - 100

رده بندی قهرمانی مردان آسیا

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
718
22
2345.75
2کره جنوبی
718
21
2373.28
3ایران
628
18
20102.00
4قطر
527
15
19121.58
5چین تایپه
538
14
15131.15
6قزاقستان
538
12
17151.13
7تایلند
437
14
16121.33
8چین
448
12
14121.16
9استرالیا
358
10
15170.88
10عراق
347
9
11140.78
11ویتنام
347
7
11170.64
12اندونزی
268
7
11210.52
13سریلانکا
257
6
10170.58
14عربستان
257
6
8160.50
15پاکستان
257
6
9180.50
16هنگ کنگ
077
1
4210.19

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی