قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان | سال 2017 | جمهوری چک

بین المللیمردانزیر 21 سالجمهوری چک2017

برنامه قهرمانی زیر 21 سال جهان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 لهستان - مراکش1396/04/0215:00برنو-
2 آرژانتین - اوکراین1396/04/0215:00چسکه بوجویتسه-
3 روسیه - کوبا1396/04/0217:30برنو-
4 چین - ژاپن1396/04/0217:30چسکه بوجویتسه-
5 جمهوری چک - کانادا1396/04/0220:00برنو-
6 ایتالیا - ایران1396/04/0220:00چسکه بوجویتسه-
7 ترکیه - آمریکا1396/04/0222:30برنو-
8 برزیل - مصر1396/04/0222:30چسکه بوجویتسه-
9 کانادا - مراکش1396/04/0315:00برنو-
10 ایران - اوکراین1396/04/0315:00چسکه بوجویتسه-
11 آمریکا - کوبا1396/04/0317:30برنو-
12 مصر - ژاپن1396/04/0317:30چسکه بوجویتسه-
13 لهستان - جمهوری چک1396/04/0320:00برنو-
14 آرژانتین - ایتالیا1396/04/0320:00چسکه بوجویتسه-
15 روسیه - ترکیه1396/04/0322:30برنو-
16 چین - برزیل1396/04/0322:30چسکه بوجویتسه-
17 لهستان - کانادا1396/04/0415:00برنو-
18 ایتالیا - اوکراین1396/04/0415:00چسکه بوجویتسه-
19 ترکیه - کوبا1396/04/0417:30برنو-
20 برزیل - ژاپن1396/04/0417:30چسکه بوجویتسه-
21 جمهوری چک - مراکش1396/04/0420:00برنو-
22 آرژانتین - ایران1396/04/0420:00چسکه بوجویتسه-
23 روسیه - آمریکا1396/04/0422:30برنو-
24 چین - مصر1396/04/0422:30چسکه بوجویتسه-
25 لهستان - چین1396/06/0615:00برنو-
26 جمهوری چک - مصر1396/06/0620:00چسکه بوجویتسه-
27 روسیه - آرژانتین1396/06/0617:30برنو-
28 ترکیه - اوکراین1396/06/0617:30چسکه بوجویتسه-
29 کوبا - ایران1396/06/0620:00برنو-
30 آمریکا - ایتالیا1396/06/0615:00چسکه بوجویتسه-
31 کانادا - برزیل1396/06/0622:30برنو-
32 مراکش - ژاپن1396/06/0622:30چسکه بوجویتسه-
33 ایران - چین1396/06/0715:00برنو-
34 ایتالیا - مصر1396/06/0715:00چسکه بوجویتسه-
35 برزیل - آرژانتین1396/06/0717:30برنو-
36 ژاپن - اوکراین1396/06/0717:30چسکه بوجویتسه-

نتایج قهرمانی زیر 21 سال جهان

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11396/04/02لهستان - مراکش3 - 075 - 39
21396/04/02آرژانتین - اوکراین3 - 075 - 57
31396/04/02روسیه - کوبا3 - 082 - 61
41396/04/02چین - ژاپن3 - 197 - 85
51396/04/02جمهوری چک - کانادا2 - 3102 - 101
61396/04/02ایتالیا - ایران0 - 362 - 75
71396/04/02ترکیه - آمریکا3 - 080 - 61
81396/04/02برزیل - مصر3 - 075 - 56
91396/04/03کانادا - مراکش3 - 075 - 62
111396/04/03آمریکا - کوبا0 - 362 - 75
121396/04/03مصر - ژاپن1 - 391 - 95
131396/04/03لهستان - جمهوری چک3 - 079 - 63
141396/04/03آرژانتین - ایتالیا3 - 196 - 95
151396/04/03روسیه - ترکیه3 - 075 - 57
161396/04/03چین - برزیل0 - 353 - 75
171396/04/04لهستان - کانادا3 - 081 - 72
181396/04/04ایتالیا - اوکراین3 - 2103 - 93
191396/04/04ترکیه - کوبا2 - 398 - 110
201396/04/04برزیل - ژاپن3 - 075 - 64
211396/04/04جمهوری چک - مراکش3 - 075 - 55
221396/04/04آرژانتین - ایران3 - 2114 - 106
231396/04/04روسیه - آمریکا3 - 075 - 63
241396/04/04چین - مصر3 - 197 - 71
251396/06/06لهستان - چین3 - 2106 - 89
261396/06/06جمهوری چک - مصر0 - 364 - 75
271396/06/06روسیه - آرژانتین3 - 1102 - 86
281396/06/06ترکیه - اوکراین3 - 194 - 82
291396/06/06کوبا - ایران3 - 297 - 103
301396/06/06آمریکا - ایتالیا0 - 367 - 75
311396/06/06کانادا - برزیل1 - 379 - 94
321396/06/06مراکش - ژاپن1 - 385 - 97
331396/06/07ایران - چین3 - 2109 - 101
341396/06/07ایتالیا - مصر3 - 076 - 61
351396/06/07برزیل - آرژانتین3 - 075 - 66
361396/06/07ژاپن - اوکراین1 - 384 - 99

رده بندی قهرمانی زیر 21 سال جهان

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
505
15
15115.00
2روسیه
404
12
12112.00
3لهستان
404
11
1226.00
4ایتالیا
325
8
1081.25
5آرژانتین
325
8
1091.11
6کوبا
314
7
971.28
7چین
235
8
10110.90
8ایران
224
7
1081.25
9ترکیه
224
7
871.14
10ژاپن
235
6
8110.72
11کانادا
224
5
780.87
12اوکراین
134
4
6100.60
13جمهوری چک
134
4
590.55
14مصر
145
3
5120.41
15مراکش
044
0
1120.08
16آمریکا
044
0
0120.00

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رده بندی نهایی