قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا | سال 2017 | تایلند

بین المللیزنانامیدتایلند2017

برنامه قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 چین تایپه - سریلانکا1396/02/2306:30ناخون راتچاسیما-
02 مالزی - نیوزیلند1396/02/2308:30ناخون راتچاسیما-
03 قزاقستان - استرالیا1396/02/2311:30ناخون راتچاسیما-
04 تایلند - هنگ کنگ1396/02/2314:00ناخون راتچاسیما-
05 ویتنام - ازبکستان1396/02/2316:30ناخون راتچاسیما-
06 ایران - مالزی1396/02/2406:30ناخون راتچاسیما-
07 سریلانکا - قزاقستان1396/02/2408:30ناخون راتچاسیما-
08 ماکاو - تایلند1396/02/2411:30ناخون راتچاسیما-
09 ژاپن - ویتنام1396/02/2414:00ناخون راتچاسیما-
10 چین تایپه - استرالیا1396/02/2416:30ناخون راتچاسیما-
11 هنگ کنگ - ماکاو1396/02/2506:30ناخون راتچاسیما-
12 نیوزیلند - ایران1396/02/2508:30ناخون راتچاسیما-
13 چین تایپه - قزاقستان1396/02/2511:30ناخون راتچاسیما-
14 ازبکستان - ژاپن1396/02/2514:00ناخون راتچاسیما-
15 استرالیا - سریلانکا1396/02/2517:30ناخون راتچاسیما-
16 ماکاو - سریلانکا1396/02/2606:30ناخون راتچاسیما-
17 چین تایپه - هنگ کنگ1396/02/2609:00ناخون راتچاسیما-
18 تایلند - قزاقستان1396/02/2614:00ناخون راتچاسیما-
19 ایران - ویتنام1396/02/2611:30ناخون راتچاسیما-
20 ژاپن - مالزی1396/02/2617:30ناخون راتچاسیما-
21 ازبکستان - نیوزیلند1396/02/2706:30ناخون راتچاسیما-
22 هنگ کنگ - قزاقستان1396/02/2709:00ناخون راتچاسیما-
23 تایلند - چین تایپه1396/02/2711:30ناخون راتچاسیما-
24 ویتنام - مالزی1396/02/2714:00ناخون راتچاسیما-
25 ژاپن - ایران1396/02/2717:30ناخون راتچاسیما-
26 ماکاو - استرالیا1396/02/2807:30ناخون راتچاسیما-
27 سریلانکا - ماکاو1396/02/2906:30ناخون راتچاسیما-
28 ژاپن - هنگ کنگ1396/02/2909:00ناخون راتچاسیما-
29 تایلند - مالزی1396/02/2911:30ناخون راتچاسیما-
30 چین تایپه - ایران1396/02/2914:00ناخون راتچاسیما-
31 ویتنام - قزاقستان1396/02/2916:30ناخون راتچاسیما-
32 استرالیا - ازبکستان1396/02/3006:30ناخون راتچاسیما-
33 هنگ کنگ - ایران1396/02/3009:00ناخون راتچاسیما-
34 مالزی - قزاقستان1396/02/3011:30ناخون راتچاسیما-
35 تایلند - ویتنام1396/02/3014:00ناخون راتچاسیما-
36 ژاپن - چین تایپه1396/02/3016:30ناخون راتچاسیما-
37 ایران - مالزی1396/02/3106:30ناخون راتچاسیما-
38 هنگ کنگ - قزاقستان1396/02/3109:00ناخون راتچاسیما-
39 ویتنام - چین تایپه1396/02/3111:30ناخون راتچاسیما-
40 تایلند - ژاپن1396/02/3114:00ناخون راتچاسیما-

نتایج قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/02/23چین تایپه - سریلانکا3 - 075 - 39
021396/02/23مالزی - نیوزیلند3 - 075 - 47
031396/02/23قزاقستان - استرالیا3 - 2110 - 89
041396/02/23تایلند - هنگ کنگ3 - 075 - 39
051396/02/23ویتنام - ازبکستان0 - 30 - 47
061396/02/24ایران - مالزی3 - 075 - 60
071396/02/24سریلانکا - قزاقستان0 - 334 - 75
081396/02/24ماکاو - تایلند0 - 328 - 75
091396/02/24ژاپن - ویتنام3 - 075 - 48
101396/02/24چین تایپه - استرالیا3 - 075 - 56
111396/02/25هنگ کنگ - ماکاو3 - 2101 - 78
121396/02/25نیوزیلند - ایران0 - 368 - 78
131396/02/25چین تایپه - قزاقستان3 - 075 - 55
141396/02/25ازبکستان - ژاپن0 - 329 - 75
151396/02/25استرالیا - سریلانکا3 - 196 - 78
161396/02/26ماکاو - سریلانکا1 - 394 - 100
171396/02/26چین تایپه - هنگ کنگ3 - 075 - 41
181396/02/26تایلند - قزاقستان3 - 199 - 67
191396/02/26ایران - ویتنام0 - 355 - 75
201396/02/26ژاپن - مالزی3 - 075 - 34
211396/02/27ازبکستان - نیوزیلند3 - 1100 - 77
221396/02/27هنگ کنگ - قزاقستان0 - 342 - 75
231396/02/27تایلند - چین تایپه3 - 1103 - 97
241396/02/27ویتنام - مالزی3 - 077 - 55
251396/02/27ژاپن - ایران3 - 075 - 39
261396/02/28ماکاو - استرالیا0 - 350 - 75
271396/02/29سریلانکا - ماکاو1 - 384 - 91
281396/02/29ژاپن - هنگ کنگ3 - 075 - 39
291396/02/29تایلند - مالزی3 - 075 - 46
301396/02/29چین تایپه - ایران3 - 075 - 46
311396/02/29ویتنام - قزاقستان3 - 075 - 53
321396/02/30استرالیا - ازبکستان1 - 393 - 99
331396/02/30هنگ کنگ - ایران3 - 075 - 54
341396/02/30مالزی - قزاقستان0 - 360 - 75
351396/02/30تایلند - ویتنام3 - 075 - 56
361396/02/30ژاپن - چین تایپه3 - 1102 - 79
371396/02/31ایران - مالزی2 - 3109 - 109
381396/02/31هنگ کنگ - قزاقستان0 - 345 - 75
391396/02/31ویتنام - چین تایپه3 - 075 - 58
401396/02/31تایلند - ژاپن2 - 3106 - 103

رده بندی قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ژاپن
707
20
2137.00
2تایلند
617
19
2054.00
3چین تایپه
538
15
1791.88
4قزاقستان
538
14
16111.45
5ویتنام
437
12
1291.33
6ازبکستان
314
9
951.80
7استرالیا
235
7
9100.90
8ایران
257
7
8150.53
9مالزی
257
5
6170.35
10هنگ کنگ
257
5
6170.35
11ماکاو
145
4
6130.46
12سریلانکا
145
3
5130.38
13نیوزیلند
033
0
190.11

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی