قهرمانی باشگاه های مردان جهان | 1396 | لهستان

بین المللیمردانبزرگساللهستان1396

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 زاکسا کژله لهستان - بانک سرمایه ایران1396/09/2120:00اوپولهاوپوله آرنا
02 سادا کروزیرو برزیل - لوبه سیویتانوا ایتالیا1396/09/2123:00اوپولهاوپوله آرنا
05 زاکسا کژله لهستان - لوبه سیویتانوا ایتالیا1396/09/2220:00اوپولهاوپوله آرنا
06 بانک سرمایه ایران - سادا کروزیرو برزیل1396/09/2223:00اوپولهاوپوله آرنا
09 زاکسا کژله لهستان - سادا کروزیرو برزیل1396/09/2320:00اوپولهاوپوله آرنا
10 لوبه سیویتانوا ایتالیا - بانک سرمایه ایران1396/09/2323:00اوپولهاوپوله آرنا

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/09/21زاکسا کژله لهستان - بانک سرمایه ایران3 - 2112 - 110
021396/09/21سادا کروزیرو برزیل - لوبه سیویتانوا ایتالیا0 - 355 - 75
051396/09/22زاکسا کژله لهستان - لوبه سیویتانوا ایتالیا2 - 3108 - 114
061396/09/22بانک سرمایه ایران - سادا کروزیرو برزیل0 - 365 - 75
091396/09/23زاکسا کژله لهستان - سادا کروزیرو برزیل0 - 363 - 82
101396/09/23لوبه سیویتانوا ایتالیا - بانک سرمایه ایران3 - 076 - 64

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1لوبه سیویتانوا ایتالیا
303
8
924.50
2سادا کروزیرو برزیل
213
6
632.00
3زاکسا کژله لهستان
123
3
580.62
4بانک سرمایه ایران
033
1
290.22

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
03 زنیت کازان روسیه - بولیوار آرژانتین1396/09/2120:00ووچاطلس آرنا
04 اسکرا لهستان - شانگهای چین1396/09/2123:00ووچاطلس آرنا
07 زنیت کازان روسیه - شانگهای چین1396/09/2220:00ووچاطلس آرنا
08 اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین1396/09/2223:00ووچاطلس آرنا
11 شانگهای چین - بولیوار آرژانتین1396/09/2320:00ووچاطلس آرنا
12 اسکرا لهستان - زنیت کازان روسیه1396/09/2323:00ووچاطلس آرنا

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
031396/09/21زنیت کازان روسیه - بولیوار آرژانتین3 - 075 - 56
041396/09/21اسکرا لهستان - شانگهای چین3 - 075 - 58
071396/09/22زنیت کازان روسیه - شانگهای چین3 - 075 - 52
081396/09/22اسکرا لهستان - بولیوار آرژانتین3 - 198 - 80
111396/09/23شانگهای چین - بولیوار آرژانتین3 - 2110 - 101
121396/09/23اسکرا لهستان - زنیت کازان روسیه0 - 363 - 79

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1زنیت کازان روسیه
303
9
90MAX
2اسکرا لهستان
213
6
641.50
3شانگهای چین
123
2
380.37
4بولیوار آرژانتین
033
1
390.33

برنامه نیمه نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
13 سادا کروزیرو برزیل - زنیت کازان روسیه1396/09/2520:00كراكوفتارون آرنا
14 لوبه سیویتانوا ایتالیا - اسکرا لهستان1396/09/2523:00كراكوفتارون آرنا

نتایج نیمه نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
131396/09/25سادا کروزیرو برزیل - زنیت کازان روسیه0 - 360 - 75
141396/09/25لوبه سیویتانوا ایتالیا - اسکرا لهستان3 - 075 - 69

در حال تکمیل اطلاعات.

برنامه فینال

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
15 اسکرا لهستان - سادا کروزیرو برزیل1396/09/2620:00كراكوفتارون آرنا
16 لوبه سیویتانوا ایتالیا - زنیت کازان روسیه1396/09/2623:00كراكوفتارون آرنا

نتایج فینال

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
151396/09/26اسکرا لهستان - سادا کروزیرو برزیل0 - 350 - 75
161396/09/26لوبه سیویتانوا ایتالیا - زنیت کازان روسیه0 - 369 - 77

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1زاکسا کژله لهستان
2لوبه سیویتانوا ایتالیا
3سادا کروزیرو برزیل
4بانک سرمایه ایران
5اسکرا لهستان
6زنیت کازان روسیه
7بولیوار آرژانتین
8شانگهای چین

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی