قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان 2022

بین المللیمردانبزرگسالبرزیل - بتیم2022

برنامه گروه یک

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- سادا کروزیرو - پروجا1401/09/1903:30بتیمبراگا
2 سادا کروزیرو - والی رناتا1401/09/1703:30بتیمبراگا
4 والی رناتا - پروجا1401/09/1803:30بتیمبراگا

نتایج گروه یک

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1401/09/19سادا کروزیرو - پروجا1 - 394 - 104
21401/09/17سادا کروزیرو - والی رناتا3 - 075 - 64
41401/09/18والی رناتا - پروجا0 - 359 - 75

رده بندی گروه یک

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1پروجا
202
6
616.00
2سادا کروزیرو
112
3
431.33
3والی رناتا
022
0
060.00

برنامه گروه دو

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 پیکان - ایتامبه میناس1401/09/1700:30بتیمبراگا
3 پیکان - ترنتینو1401/09/1800:30بتیمبراگا
5 ایتامبه میناس - ترنتینو1401/09/1900:30بتیمبراگا

نتایج گروه دو

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/09/17پیکان - ایتامبه میناس1 - 393 - 101
31401/09/18پیکان - ترنتینو1 - 387 - 100
51401/09/19ایتامبه میناس - ترنتینو0 - 362 - 75

رده بندی گروه دو

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ترنتینو
202
6
616.00
2ایتامبه میناس
112
3
340.75
3پیکان
022
0
260.33

برنامه مرحله نهایی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
7 پروجا - ایتامبه میناس1401/09/2004:30بتیمبراگا
8 ترنتینو - سادا کروزیرو1401/09/2004:30بتیمبراگا
9 ایتامبه میناس - سادا کروزیرو1401/09/20-بتیمبراگا
10 پروجا - ترنتینو1401/09/20-بتیمبراگا

نتایج مرحله نهایی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
91401/09/20ایتامبه میناس - سادا کروزیرو1 - 395 - 105
101401/09/20پروجا - ترنتینو3 - 197 - 92

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1پروجا
2والی رناتا
3سادا کروزیرو
4پیکان
5ایتامبه میناس
6ترنتینو

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط