قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2022

بین المللیمردانبزرگسالایران - تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 سانتوری سانبردز ژاپن - ناخون راتچاسیمای تایلند1401/02/2410:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
3 پیکان ایران - گاز جنوب عراق1401/02/2416:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
5 ناخون راتچاسیمای تایلند - گاز جنوب عراق1401/02/2510:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
7 سانتوری سانبردز ژاپن - پیکان ایران1401/02/2516:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
9 سانتوری سانبردز ژاپن - گاز جنوب عراق1401/02/2610:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
11 پیکان ایران - ناخون راتچاسیمای تایلند1401/02/2616:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/02/24سانتوری سانبردز ژاپن - ناخون راتچاسیمای تایلند3 - 075 - 55
31401/02/24پیکان ایران - گاز جنوب عراق3 - 075 - 45
51401/02/25ناخون راتچاسیمای تایلند - گاز جنوب عراق3 - 197 - 86
71401/02/25سانتوری سانبردز ژاپن - پیکان ایران1 - 384 - 97
91401/02/26سانتوری سانبردز ژاپن - گاز جنوب عراق3 - 075 - 61
111401/02/26پیکان ایران - ناخون راتچاسیمای تایلند3 - 198 - 79

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1پیکان ایران
303
9
924.50
2سانتوری سانبردز ژاپن
213
6
732.33
3ناخون راتچاسیمای تایلند
123
3
470.57
4گاز جنوب عراق
033
0
190.11

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
2 الریان قطر - تاراز قزاقستان1401/02/2413:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
4 مقاومت شهداب ایران - اربیل عراق1401/02/2419:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
6 تاراز قزاقستان - اربیل عراق1401/02/2513:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
8 الریان قطر - مقاومت شهداب ایران1401/02/2519:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
10 اربیل عراق - الریان قطر1401/02/2613:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
12 مقاومت شهداب ایران - تاراز قزاقستان1401/02/2619:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
21401/02/24الریان قطر - تاراز قزاقستان2 - 398 - 109
41401/02/24مقاومت شهداب ایران - اربیل عراق3 - 075 - 54
61401/02/25تاراز قزاقستان - اربیل عراق3 - 075 - 44
81401/02/25الریان قطر - مقاومت شهداب ایران0 - 351 - 75
101401/02/26اربیل عراق - الریان قطر1 - 377 - 96
121401/02/26مقاومت شهداب ایران - تاراز قزاقستان3 - 197 - 79

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1مقاومت شهداب ایران
303
9
919.00
2تاراز قزاقستان
213
5
751.40
3الریان قطر
123
4
570.71
4اربیل عراق
033
0
190.11

برنامه مرحله حذفی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
13 تاراز قزاقستان - ناخون راتچاسیمای تایلند1401/02/2810:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
14 سانتوری سانبردز ژاپن - الریان قطر1401/02/2813:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
15 پیکان ایران - اربیل عراق1401/02/2816:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
16 مقاومت شهداب ایران - گاز جنوب عراق1401/02/2819:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
17 اربیل عراق - ناخون راتچاسیمای تایلند1401/02/2910:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
18 الریان قطر - گاز جنوب عراق1401/02/2913:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
19 پیکان ایران - تاراز قزاقستان1401/02/2916:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
20 مقاومت شهداب ایران - سانتوری سانبردز ژاپن1401/02/2919:00تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
21 اربیل عراق - گاز جنوب عراق1400/02/3009:30تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
22 ناخون راتچاسیمای تایلند - الریان قطر1400/02/3012:30تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
23 مقاومت شهداب ایران - تاراز قزاقستان1400/02/3015:30تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی
24 پیکان ایران - سانتوری سانبردز ژاپن1400/02/3018:30تهرانسالن 12 هزار نفری آزادی

نتایج مرحله حذفی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
131401/02/28تاراز قزاقستان - ناخون راتچاسیمای تایلند3 - 197 - 75
141401/02/28سانتوری سانبردز ژاپن - الریان قطر3 - 075 - 62
151401/02/28پیکان ایران - اربیل عراق3 - 075 - 46
161401/02/28مقاومت شهداب ایران - گاز جنوب عراق3 - 075 - 59
171401/02/29اربیل عراق - ناخون راتچاسیمای تایلند1 - 373 - 97
181401/02/29الریان قطر - گاز جنوب عراق3 - 197 - 82
191401/02/29پیکان ایران - تاراز قزاقستان3 - 1109 - 91
201401/02/29مقاومت شهداب ایران - سانتوری سانبردز ژاپن1 - 388 - 97
211400/02/30اربیل عراق - گاز جنوب عراق2 - 3100 - 101
221400/02/30ناخون راتچاسیمای تایلند - الریان قطر1 - 377 - 98
231400/02/30مقاومت شهداب ایران - تاراز قزاقستان3 - 075 - 57
241400/02/30پیکان ایران - سانتوری سانبردز ژاپن3 - 2112 - 98

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1مقاومت شهداب ایرانعلیرضا طلوع‌کیان
2پیکان ایرانپیمان اکبری
3سانتوری سانبردز ژاپنکوتا یامامورا
4الریان قطرزارکو ریستوسکی
5تاراز قزاقستانبوریس گربنیکوف
6اربیل عراقمحمدحسین نجاتی
7ناخون راتچاسیمای تایلندواناچوت پادجسوگ
8گاز جنوب عراقاعلا خلف

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

پوستر مسابقات