جوانان پسر قهرمانی آسیا 2022

بین المللیمردانبزرگسالمنامه - بحرین

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 هنگ‌کنگ - عربستان سعودی1401/05/3120:30منامه-
11 بحرین - هنگ‌کنگ1401/06/0120:30منامه-
17 بحرین - عربستان سعودی1401/06/0220:30منامه-

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
51401/05/31هنگ‌کنگ - عربستان سعودی1 - 388 - 95
111401/06/01بحرین - هنگ‌کنگ3 - 075 - 50
171401/06/02بحرین - عربستان سعودی3 - 193 - 92

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1بحرین
202
6
616.00
2عربستان سعودی
112
3
441.00
3هنگ‌کنگ
022
0
160.16

برنامه گروه B

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ژاپن - ایران1401/05/3115:30منامه-
9 هند - ژاپن1401/06/0118:00منامه-
13 ایران - هند1401/06/0215:30منامه-

نتایج گروه B

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11401/05/31ژاپن - ایران2 - 3105 - 113
91401/06/01هند - ژاپن3 - 194 - 88
131401/06/02ایران - هند3 - 075 - 49

رده بندی گروه B

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1ایران
202
5
623.00
2هند
112
3
340.75
3ژاپن
022
1
360.50

برنامه گروه C

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
3 کره‌جنوبی - قطر1401/05/3118:00منامه-
7 کویت - کره‌جنوبی1401/06/0115:30منامه-
15 قطر - کویت1401/06/0218:00منامه-

نتایج گروه C

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
31401/05/31کره‌جنوبی - قطر3 - 075 - 51
71401/06/01کویت - کره‌جنوبی0 - 345 - 75
151401/06/02قطر - کویت3 - 2106 - 95

رده بندی گروه C

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1کره‌جنوبی
202
6
60MAX
2قطر
112
2
350.60
3کویت
022
1
260.33

برنامه گروه D

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
10 امارات - تایلند1401/06/0118:00منامه-

نتایج گروه D

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
101401/06/01امارات - تایلند0 - 351 - 75

رده بندی گروه D

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1تایلند
101
3
30MAX
2امارات
011
0
030.00

برنامه گروه E

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
4 عراق - بنگلادش1401/05/3118:00منامه-
8 استرالیا - عراق1401/06/0115:30منامه-
16 بنگلادش - استرالیا1401/06/0218:00منامه-

نتایج گروه E

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
41401/05/31عراق - بنگلادش1 - 390 - 95
81401/06/01استرالیا - عراق1 - 390 - 93
161401/06/02بنگلادش - استرالیا2 - 3102 - 116

رده بندی گروه E

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1بنگلادش
112
4
541.25
2عراق
112
3
441.00
3استرالیا
112
2
450.80

برنامه گروه F

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
6 چین - پاکستان1401/05/3120:30منامه-
12 چین‌تایپه - چین1401/06/0120:30منامه-
18 پاکستان - چین‌تایپه1401/06/0220:30منامه-

نتایج گروه F

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
61401/05/31چین - پاکستان3 - 195 - 81
121401/06/01چین‌تایپه - چین1 - 385 - 98
181401/06/02پاکستان - چین‌تایپه3 - 2102 - 97

رده بندی گروه F

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1چین
202
6
623.00
2پاکستان
112
2
450.80
3چین‌تایپه
022
1
360.50

برنامه مرحله حذفی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
20 استرالیا - کویت1401/06/0413:00منامه-
21 بنگلادش - قطر1401/06/0415:30منامه-
22 ایران - عربستان سعودی1401/06/0415:30منامه-
23 کره‌جنوبی - پاکستان1401/06/0418:00منامه-
24 تایلند - عراق1401/06/0418:00منامه-
25 بحرین - هند1401/06/0420:30منامه-
26 چین - امارات1401/06/0420:30منامه-
28 چین‌تایپه - هنگ‌کنگ1401/06/0518:00منامه-
29 استرالیا - ژاپن1401/06/0520:30منامه-
30 عراق - امارات1401/06/0513:00منامه-
31 پاکستان - قطر1401/06/0515:30منامه-
32 تایلند - چین1401/06/0518:00منامه-
33 کره‌جنوبی - استرالیا1401/06/0520:30منامه-
34 هنگ‌کنگ - استرالیا1401/06/0615:30منامه-
35 چین‌تایپه - ژاپن1401/06/0618:00منامه-
36 امارات - قطر1401/06/0620:30منامه-
37 بحرین - عراق1401/06/0613:00منامه-
38 عربستان سعودی - پاکستان1401/06/0613:00منامه-
39 چین - بنگلادش1401/06/0615:30منامه-
40 هند - تایلند1401/06/0618:00منامه-
41 ایران - کره‌جنوبی1401/06/0620:30منامه-
42 عراق - عربستان سعودی1401/06/0713:00منامه-
43 بحرین - پاکستان1401/06/0715:30منامه-
44 تایلند - کره‌جنوبی1401/06/0718:00منامه-
45 ایران - هند1401/06/0720:30منامه-

در حال تکمیل اطلاعات.

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1بحرین
2هنگ‌کنگ
3عربستان سعودی
4ایران
5ژاپن
6هند
7کره‌جنوبی
8قطر
9کویت
10تایلند
11امارات
12عراق
13استرالیا
14بنگلادش
15چین
16چین‌تایپه
17پاکستان

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط

رتبه‌بندی نهایی

تیم رویایی