جام واگنر 2022

بین المللیمردانبزرگساللهستان - کراکوف2022

برنامه برنامه مسابقات

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 آرژانتین - صربستان1401/05/2720:00کراکوف-
2 ایران - لهستان1401/05/2722:30کراکوف-
3 ایران - صربستان1401/05/2820:00کراکوف-
4 لهستان - آرژانتین1401/05/2822:30کراکوف-
5 ایران - آرژانتین1401/05/2920:00کراکوف-
6 لهستان - صربستان1401/05/2922:30کراکوف-

نتایج برنامه مسابقات

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی برنامه مسابقات

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست !
برده باخته نسبت
1آرژانتین
000
0
000.00
2ایران
000
0
000.00
3صربستان
000
0
000.00
4لهستان
000
0
000.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1ایران
2لهستان
3صربستان
4آرژانتین

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط