جام قهرمانان بزرگ جهان | سال 2017 | ژاپن

بین المللیمردانبزرگسالژاپن2017

برنامه جام قهرمانان بزرگ جهان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 فرانسه - برزیل1396/06/218:10ناگویانیپون گایشی
02 ایتالیا - ایران1396/06/2111:10ناگویانیپون گایشی
03 ژاپن - آمریکا1396/06/2114:45ناگویانیپون گایشی
04 برزیل - ایتالیا1396/06/228:10ناگویانیپون گایشی
05 آمریکا - ایران1396/06/2211:10ناگویانیپون گایشی
06 ژاپن - فرانسه1396/06/2214:45ناگویانیپون گایشی
07 ایران - برزیل1396/06/248:10اوساکاسنترال میونیسیپال
08 فرانسه - آمریکا1396/06/2411:10اوساکاسنترال میونیسیپال
09 ایتالیا - ژاپن1396/06/2414:45اوساکاسنترال میونیسیپال
10 آمریکا - برزیل1396/06/258:10اوساکاسنترال میونیسیپال
11 فرانسه - ایتالیا1396/06/2511:10اوساکاسنترال میونیسیپال
12 ژاپن - ایران1396/06/2514:45اوساکاسنترال میونیسیپال
13 ایتالیا - آمریکا1396/06/267:10اوساکاسنترال میونیسیپال
14 ایران - فرانسه1396/06/2610:10اوساکاسنترال میونیسیپال
15 برزیل - ژاپن1396/06/2613:45اوساکاسنترال میونیسیپال

نتایج جام قهرمانان بزرگ جهان

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/06/21فرانسه - برزیل0 - 372 - 79
021396/06/21ایتالیا - ایران2 - 3112 - 120
031396/06/21ژاپن - آمریکا0 - 352 - 75
041396/06/22برزیل - ایتالیا2 - 3112 - 102
051396/06/22آمریکا - ایران2 - 3108 - 104
061396/06/22ژاپن - فرانسه0 - 361 - 75
071396/06/24ایران - برزیل0 - 356 - 75
081396/06/24فرانسه - آمریکا0 - 353 - 75
091396/06/24ایتالیا - ژاپن3 - 197 - 90
101396/06/25آمریکا - برزیل2 - 3109 - 105
111396/06/25فرانسه - ایتالیا1 - 388 - 96
121396/06/25ژاپن - ایران1 - 378 - 96
131396/06/26ایتالیا - آمریکا3 - 1102 - 96
141396/06/26ایران - فرانسه3 - 2125 - 122
151396/06/26برزیل - ژاپن3 - 075 - 54

رده بندی جام قهرمانان بزرگ جهان

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1برزیل
415
12
1452.80
2ایتالیا
415
12
1481.75
3ایران
415
9
12101.20
4آمریکا
235
8
1191.22
5فرانسه
145
4
6120.50
6ژاپن
055
0
2150.13

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط