تور جهانی والیبال ساحلی | 1396 – 2018 |

بین المللیمردانبزرگسالایران - کیش1396

برنامه جدول مقدماتی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 اندونزی دو (گیلانگ رمضان – دانانگسیاه پریبادی) - ایران شش (محمدرضا شبیری – رسول خواجه)1396/12/0109:00کیشزمین یک
02 سوئیس یک (آدریان هایدریش – میرکو گرسون) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)1396/12/0109:00کیشزمین دو
03 روسیه یک (سرگئی گوربنکو – واسیلی ایوانوف) - لهستان سه (متئوش پاشکوفسکی – متئوش لایسیکوفسکی)1396/12/0109:00کیشزمین سه
04 فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو) - دانمارک (مادز روساجر – مارتین ترانس هانسِن)1396/12/0109:50کیشزمین دو
05 ایران پنج (محمد صادقی – علیرضا آقاجانی) - آمریکا سه (تریور کراب - اسکایلار دل سول)1396/12/0109:50کیشزمین یک
06 روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف) - سوئیس سه (فلوریان بریر – ایوِس هاسانِر)1396/12/0109:50کیشزمین سه
07 ترکیه دو (علی برکه ساگیر – صفا اورلو) - لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)1396/12/0110:40کیشزمین دو
08 ایران چهار (مجتبی امیری - جواد فیروزپور) - استونی (کاستی نولواک – مارت تیلسار)1396/12/0110:40کیشزمین سه
09 ایران هشت (بهنام توکلی – پیمان درگاهی) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0110:40کیشزمین یک
10 اوکراین سه (لاروسلاو گوردیف – اِوگِن زوراوِل) - اتریش چهار (دنیل مولنِر – فلوریان اِشنایتزر)1396/12/0111:30کیشزمین یک
11 آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر) - کانادا (میکائیل پلانتینگا – جیک مک نیل)1396/12/0111:30کیشزمین دو
12 ترکیه یک (مورات گیگین اوگلو – حسن حسین مرمر) - کرواسی (یاسیپ پریبانیچ – مارین جرچیچ)1396/12/0111:30کیشزمین سه
13 ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - آلمان سه (جاناتان اِردمن – مِکس برتسیَن)1396/12/0113:00کیشزمین یک
14 آمریکا چهار (اریک زان – آدام روبرتز) - تایلند دو (سورین جانکلانگ – آدیسورن خائولومتارن)1396/12/0113:00کیشزمین دو
15 اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو) - سوئیس دو (کوئنتن مترال – سیمون هجِن باخ)1396/12/0113:00کیشزمین سه
16 ایران هفت (امیر شوشتری زاده، وحید نیکوفر) - تایلند یک (نوتانون اینکیو – سدتاوات پادساد)1396/12/0113:50کیشزمین یک
17 اندونزی دو (گیلانگ رمضان – دانانگسیاه پریبادی) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)1396/12/0113:50کیشزمین دو
18 لهستان سه (متئوش پاشکوفسکی – متئوش لایسیکوفسکی) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)1396/12/0113:50کیشزمین سه
19 آمریکا سه (تریور کراب - اسکایلار دل سول) - روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف)1396/12/0114:40کیشزمین یک
20 لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس) - استونی (کاستی نولواک – مارت تیلسار)1396/12/0114:40کیشزمین دو
21 آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر) - اوکراین سه (لاروسلاو گوردیف – اِوگِن زوراوِل)1396/12/0114:40کیشزمین سه
22 آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر) - ترکیه یک (مورات گیگین اوگلو – حسن حسین مرمر)1396/12/0115:30کیشزمین یک
23 ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - تایلند دو (سورین جانکلانگ – آدیسورن خائولومتارن)1396/12/0115:30کیشزمین دو
24 اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو) - تایلند یک (نوتانون اینکیو – سدتاوات پادساد)1396/12/0116:20کیشزمین یک

نتایج جدول مقدماتی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/12/01اندونزی دو (گیلانگ رمضان – دانانگسیاه پریبادی) - ایران شش (محمدرضا شبیری – رسول خواجه)2 - 043 - 34
021396/12/01سوئیس یک (آدریان هایدریش – میرکو گرسون) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)0 - 228 - 42
031396/12/01روسیه یک (سرگئی گوربنکو – واسیلی ایوانوف) - لهستان سه (متئوش پاشکوفسکی – متئوش لایسیکوفسکی)0 - 231 - 42
041396/12/01فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو) - دانمارک (مادز روساجر – مارتین ترانس هانسِن)2 - 153 - 42
051396/12/01ایران پنج (محمد صادقی – علیرضا آقاجانی) - آمریکا سه (تریور کراب - اسکایلار دل سول)0 - 231 - 42
061396/12/01روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف) - سوئیس سه (فلوریان بریر – ایوِس هاسانِر)2 - 042 - 30
071396/12/01ترکیه دو (علی برکه ساگیر – صفا اورلو) - لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)0 - 224 - 42
081396/12/01ایران چهار (مجتبی امیری - جواد فیروزپور) - استونی (کاستی نولواک – مارت تیلسار)0 - 227 - 42
091396/12/01ایران هشت (بهنام توکلی – پیمان درگاهی) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)0 - 226 - 42
101396/12/01اوکراین سه (لاروسلاو گوردیف – اِوگِن زوراوِل) - اتریش چهار (دنیل مولنِر – فلوریان اِشنایتزر)2 - 045 - 41
111396/12/01آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر) - کانادا (میکائیل پلانتینگا – جیک مک نیل)2 - 042 - 25
121396/12/01ترکیه یک (مورات گیگین اوگلو – حسن حسین مرمر) - کرواسی (یاسیپ پریبانیچ – مارین جرچیچ)2 - 042 - 37
131396/12/01ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - آلمان سه (جاناتان اِردمن – مِکس برتسیَن)2 - 154 - 46
141396/12/01آمریکا چهار (اریک زان – آدام روبرتز) - تایلند دو (سورین جانکلانگ – آدیسورن خائولومتارن)0 - 229 - 42
151396/12/01اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو) - سوئیس دو (کوئنتن مترال – سیمون هجِن باخ)2 - 152 - 47
161396/12/01ایران هفت (امیر شوشتری زاده، وحید نیکوفر) - تایلند یک (نوتانون اینکیو – سدتاوات پادساد)0 - 231 - 42
171396/12/01اندونزی دو (گیلانگ رمضان – دانانگسیاه پریبادی) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)0 - 231 - 42
181396/12/01لهستان سه (متئوش پاشکوفسکی – متئوش لایسیکوفسکی) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)1 - 244 - 53
191396/12/01آمریکا سه (تریور کراب - اسکایلار دل سول) - روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف)2 - 043 - 34
201396/12/01لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس) - استونی (کاستی نولواک – مارت تیلسار)2 - 151 - 51
211396/12/01آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر) - اوکراین سه (لاروسلاو گوردیف – اِوگِن زوراوِل)2 - 044 - 37
221396/12/01آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر) - ترکیه یک (مورات گیگین اوگلو – حسن حسین مرمر)2 - 042 - 34
231396/12/01ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - تایلند دو (سورین جانکلانگ – آدیسورن خائولومتارن)2 - 042 - 29
241396/12/01اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو) - تایلند یک (نوتانون اینکیو – سدتاوات پادساد)2 - 042 - 37

رده بندی جدول مقدماتی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)
202
0
40MAX
2اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)
202
0
40MAX
3آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)
202
0
40MAX
4آمریکا سه (تریور کراب - اسکایلار دل سول)
202
0
40MAX
5ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا)
202
0
414.00
6لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)
202
0
414.00
7اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو)
202
0
414.00
8فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)
202
0
422.00
9استونی (کاستی نولواک – مارت تیلسار)
112
0
321.50
10لهستان سه (متئوش پاشکوفسکی – متئوش لایسیکوفسکی)
112
0
321.50
11تایلند یک (نوتانون اینکیو – سدتاوات پادساد)
112
0
221.00
12روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف)
112
0
221.00
13تایلند دو (سورین جانکلانگ – آدیسورن خائولومتارن)
112
0
221.00
14اندونزی دو (گیلانگ رمضان – دانانگسیاه پریبادی)
112
0
221.00
15اوکراین سه (لاروسلاو گوردیف – اِوگِن زوراوِل)
112
0
221.00
16ترکیه یک (مورات گیگین اوگلو – حسن حسین مرمر)
112
0
221.00
17سوئیس دو (کوئنتن مترال – سیمون هجِن باخ)
011
0
120.50
18آلمان سه (جاناتان اِردمن – مِکس برتسیَن)
011
0
120.50
19دانمارک (مادز روساجر – مارتین ترانس هانسِن)
011
0
120.50
20اتریش چهار (دنیل مولنِر – فلوریان اِشنایتزر)
011
0
020.00
21کرواسی (یاسیپ پریبانیچ – مارین جرچیچ)
011
0
020.00
22ایران شش (محمدرضا شبیری – رسول خواجه)
011
0
020.00
23ایران هفت (امیر شوشتری زاده، وحید نیکوفر)
011
0
020.00
24ایران پنج (محمد صادقی – علیرضا آقاجانی)
011
0
020.00
25روسیه یک (سرگئی گوربنکو – واسیلی ایوانوف)
011
0
020.00
26سوئیس سه (فلوریان بریر – ایوِس هاسانِر)
011
0
020.00
27آمریکا چهار (اریک زان – آدام روبرتز)
011
0
020.00
28سوئیس یک (آدریان هایدریش – میرکو گرسون)
011
0
020.00
29ایران چهار (مجتبی امیری - جواد فیروزپور)
011
0
020.00
30ایران هشت (بهنام توکلی – پیمان درگاهی)
011
0
020.00
31کانادا (میکائیل پلانتینگا – جیک مک نیل)
011
0
020.00
32ترکیه دو (علی برکه ساگیر – صفا اورلو)
011
0
020.00

برنامه جدول اصلی

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف) - اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)1396/12/0411:30کیشزمین دو
01 ایران یک (رحمان رئوفی – بهمن سالمی اینچه برون) - ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا)1396/12/0209:00کیشزمین یک
02 لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)1396/12/0209:00کیشزمین دو
03 آمریکا یک (استفورد اسلیک – کیسی پترسون) - روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف)1396/12/0209:00کیشزمین سه
04 اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا) - ایران دو (عباس پورعسگری – آرش وکیلی)1396/12/0209:50کیشزمین یک
05 اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز) - فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن)1396/12/0209:50کیشزمین سه
06 اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل) - آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)1396/12/0209:50کیشزمین دو
07 قطر (شریف یونس – احمد تیجان) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)1396/12/0210:40کیشزمین یک
08 لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو)1396/12/0210:40کیشزمین سه
09 لتونی دو (ریچاردز فینسترز – الکساندرز سولوویس) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)1396/12/0210:40کیشزمین دو
10 بلاروس (الکساندر دزیادکو – الکساندر کاوالنکا) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)1396/12/0211:30کیشزمین سه
11 ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی) - سوئد (مارتین اپلگرن – سیمون بومن)1396/12/0211:30کیشزمین یک
12 فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0211:30کیشزمین دو
13 لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - ایران سه (آق محمد سلاق – عبدالحامد میرزاعلی)1396/12/0213:00کیشزمین یک
14 لهستان دو (کاسپر کویاویاک – ماچیه رودل) - لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)1396/12/0213:00کیشزمین دو
15 اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک) - نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول)1396/12/0213:50کیشزمین دو
16 آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)1396/12/0213:50کیشزمین یک
17 ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز)1396/12/0214:40کیشزمین سه
18 اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا) - فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن)1396/12/0214:40کیشزمین دو
19 روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف) - اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل)1396/12/0214:40کیشزمین یک
20 قطر (شریف یونس – احمد تیجان) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)1396/12/0215:30کیشزمین دو
21 لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - لتونی دو (ریچاردز فینسترز – الکساندرز سولوویس)1396/12/0214:40کیشزمین سه
22 ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی) - فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات)1396/12/0215:30کیشزمین یک
23 لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول)1396/12/0216:20کیشزمین دو
24 لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)1396/12/0216:20کیشزمین یک
25 ایران یک (رحمان رئوفی – بهمن سالمی اینچه برون) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)1396/12/0309:00کیشزمین یک
26 ایران سه (آق محمد سلاق – عبدالحامد میرزاعلی) - اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک)1396/12/0310:00کیشزمین یک
27 اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف) - بلاروس (الکساندر دزیادکو – الکساندر کاوالنکا)1396/12/0309:00کیشزمین دو
28 اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)1396/12/0309:00کیشزمین سه
29 ایران دو (عباس پورعسگری – آرش وکیلی) - اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)1396/12/0311:00کیشزمین یک
30 سوئد (مارتین اپلگرن – سیمون بومن) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0310:00کیشزمین سه
31 لهستان دو (کاسپر کویاویاک – ماچیه رودل) - آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز)1396/12/0310:00کیشزمین دو
32 آمریکا یک (استفورد اسلیک – کیسی پترسون) - آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)1396/12/0311:00کیشزمین دو
33 فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات) - آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز)1396/12/0315:00کیشزمین یک
34 لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز) - اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک)1396/12/0315:00کیشزمین دو
35 اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)1396/12/0315:00کیشزمین سه
36 نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)1396/12/0315:50کیشزمین یک
37 فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو) - آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)1396/12/0315:50کیشزمین دو
38 فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)1396/12/0315:50کیشزمین سه
39 قطر (شریف یونس – احمد تیجان) - اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)1396/12/0316:40کیشزمین یک
40 لتونی دو (ریچاردز فینسترز – الکساندرز سولوویس) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0316:40کیشزمین دو
41 لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات)1396/12/0409:30کیشزمین یک
42 لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس) - لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز)1396/12/0409:30کیشزمین دو
43 اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا) - اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل)1396/12/0409:30کیشزمین سه
44 اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)1396/12/0410:30کیشزمین دو
45 لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)1396/12/0410:30کیشزمین یک
46 ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)1396/12/0410:30کیشزمین سه
48 ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0411:30کیشزمین یک
49 لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)1396/12/0415:00کیشزمین یک
50 اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)1396/12/0415:00کیشزمین دو
51 لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی)1396/12/0416:00کیشزمین یک
52 اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0416:00کیشزمین دو
53 لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)1396/12/0509:00کیشزمین یک
54 لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1396/12/0510:00کیشزمین یک
55 آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)1396/12/0513:30کیشزمین یک
56 لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس)1396/12/0514:30کیشزمین یک

نتایج جدول اصلی

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
-1396/12/04روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف) - اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)1 - 251 - 54
011396/12/02ایران یک (رحمان رئوفی – بهمن سالمی اینچه برون) - ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا)1 - 250 - 54
021396/12/02لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)2 - 155 - 55
031396/12/02آمریکا یک (استفورد اسلیک – کیسی پترسون) - روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف)0 - 225 - 42
041396/12/02اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا) - ایران دو (عباس پورعسگری – آرش وکیلی)2 - 044 - 40
051396/12/02اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز) - فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن)1 - 243 - 51
061396/12/02اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل) - آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)2 - 158 - 57
071396/12/02قطر (شریف یونس – احمد تیجان) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)2 - 042 - 33
081396/12/02لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو)2 - 042 - 28
151396/12/02اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک) - نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول)0 - 235 - 42
161396/12/02آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)0 - 236 - 42
171396/12/02ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز)2 - 151 - 49
181396/12/02اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا) - فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن)2 - 156 - 52
191396/12/02روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف) - اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل)2 - 044 - 40
201396/12/02قطر (شریف یونس – احمد تیجان) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)1 - 250 - 55
211396/12/02لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - لتونی دو (ریچاردز فینسترز – الکساندرز سولوویس)2 - 156 - 48
221396/12/02ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی) - فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات)2 - 042 - 34
231396/12/02لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول)2 - 042 - 31
241396/12/02لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)2 - 042 - 26
251396/12/03ایران یک (رحمان رئوفی – بهمن سالمی اینچه برون) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)1 - 253 - 57
261396/12/03ایران سه (آق محمد سلاق – عبدالحامد میرزاعلی) - اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک)0 - 238 - 45
271396/12/03اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف) - بلاروس (الکساندر دزیادکو – الکساندر کاوالنکا)2 - 151 - 48
281396/12/03اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)0 - 234 - 42
291396/12/03ایران دو (عباس پورعسگری – آرش وکیلی) - اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)1 - 249 - 56
301396/12/03سوئد (مارتین اپلگرن – سیمون بومن) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)0 - 230 - 42
311396/12/03لهستان دو (کاسپر کویاویاک – ماچیه رودل) - آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز)0 - 231 - 42
321396/12/03آمریکا یک (استفورد اسلیک – کیسی پترسون) - آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)0 - 229 - 42
331396/12/03فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات) - آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز)2 - 154 - 46
341396/12/03لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز) - اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک)2 - 150 - 49
351396/12/03اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل) - اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)0 - 235 - 42
361396/12/03نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)0 - 236 - 42
371396/12/03فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو) - آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)2 - 152 - 46
381396/12/03فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)1 - 257 - 59
391396/12/03قطر (شریف یونس – احمد تیجان) - اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)1 - 250 - 53
401396/12/03لتونی دو (ریچاردز فینسترز – الکساندرز سولوویس) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)1 - 149 - 48
411396/12/04لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات)2 - 042 - 30
421396/12/04لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس) - لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز)2 - 042 - 34
431396/12/04اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا) - اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل)1 - 257 - 59
441396/12/04اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر) - هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)1 - 252 - 59
451396/12/04لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)2 - 153 - 49
461396/12/04ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی) - آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)2 - 153 - 45
481396/12/04ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)0 - 226 - 42
491396/12/04لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)2 - 042 - 27
501396/12/04اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)2 - 042 - 27
511396/12/04لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی)2 - 042 - 30
521396/12/04اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)0 - 232 - 42
531396/12/05لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)2 - 042 - 32
541396/12/05لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس) - آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)2 - 042 - 36
551396/12/05آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر) - اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)2 - 042 - 29
561396/12/05لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس) - لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس)0 - 240 - 45

در حال تکمیل اطلاعات.

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1لتونی یک (مارتینز پلاوینز – ادگارز تاکس)
2قطر (شریف یونس – احمد تیجان)
3لهستان یک (ماریوش پرودل – جاکوب شالان کیویکس)
4اندونزی یک (اَد راچمان – محمد اشفیا)
5ایتالیا یک (الکس رانگیری – مارکو کامیناتی)
6لهستان دو (کاسپر کویاویاک – ماچیه رودل)
7ایران یک (رحمان رئوفی – بهمن سالمی اینچه برون)
8آمریکا یک (استفورد اسلیک – کیسی پترسون)
9اتریش یک (کریستوف دِرِسلِر – رابین سیدل)
10آمریکا دو (ویلیام کولِنسکی – مایلز ایوانز)
11فرانسه یک (ماکسیم تیِرسی – آرنود گویته رات)
12اتریش دو (مارتین ارماکورا – موریتس پریستوز)
13لتونی دو (ریچاردز فینسترز – الکساندرز سولوویس)
14بلاروس (الکساندر دزیادکو – الکساندر کاوالنکا)
15اسلوونی (نیک زملیاک – دنیل پوکرشنیک)
16آلمان یک (نیلز الِرز – لورنز شومن)
17لتونی سه (هرالدز رگزا – کریستاپس اسمیتز)
18نروژ (ماتیاس برنتسِن – هندریک نیکولای مول)
19اتریش سه (جولیان هورل – توبیاس وینتر)
20هلند یک (دریک بوهله – استیون ون دی ولِد)
21فنلاند (جایرکی نورمینن – سانتری سایرن)
22ایران دو (عباس پورعسگری – آرش وکیلی)
23سوئد (مارتین اپلگرن – سیمون بومن)
24ایران سه (آق محمد سلاق – عبدالحامد میرزاعلی)
25اندونزی دو (گیلانگ رمضان – دانانگسیاه پریبادی)
26تایلند یک (نوتانون اینکیو – سدتاوات پادساد)
27آلمان دو (الکساندر واکِنهورست – سیون وینتر)
28آمریکا سه (تریور کراب - اسکایلار دل سول)
29استونی (کاستی نولواک – مارت تیلسار)
30ترکیه یک (مورات گیگین اوگلو – حسن حسین مرمر)
31آلمان سه (جاناتان اِردمن – مِکس برتسیَن)
32فرانسه دو (اولیور بارتلمی – رومن دی ژیان توماسو)
33روسیه یک (سرگئی گوربنکو – واسیلی ایوانوف)
34آلمان چهار (جولیوس تول – کِلِمنز ویکلِر)
35روسیه دو (کنستانتین سیمونوف – ایلیا لِشوکوف)
36سوئیس یک (آدریان هایدریش – میرکو گرسون)
37لیتوانی (آرناس رامسیویسیوس – لوکاس کازدایلیس)
38اتریش چهار (دنیل مولنِر – فلوریان اِشنایتزر)
39تایلند دو (سورین جانکلانگ – آدیسورن خائولومتارن)
40اوکراین یک (اولکسی دِنین – دنیس دنیسنکو)
41اوکراین دو (ولادیسلاو لمِلیانچیک – سرگئی پوپوف)
42سوئیس دو (کوئنتن مترال – سیمون هجِن باخ)
43اوکراین سه (لاروسلاو گوردیف – اِوگِن زوراوِل)
44ترکیه دو (علی برکه ساگیر – صفا اورلو)
45سوئیس سه (فلوریان بریر – ایوِس هاسانِر)
46کانادا (میکائیل پلانتینگا – جیک مک نیل)
47آمریکا چهار (اریک زان – آدام روبرتز)
48لهستان سه (متئوش پاشکوفسکی – متئوش لایسیکوفسکی)
49دانمارک (مادز روساجر – مارتین ترانس هانسِن)
50ایتالیا دو (آندرآ ابیاتی – تیزیانو آندرآتا)
51کرواسی (یاسیپ پریبانیچ – مارین جرچیچ)
52ایران چهار (مجتبی امیری - جواد فیروزپور)
53ایران پنج (محمد صادقی – علیرضا آقاجانی)
54ایران شش (محمدرضا شبیری – رسول خواجه)
55ایران هفت (امیر شوشتری زاده، وحید نیکوفر)
56ایران هشت (بهنام توکلی – پیمان درگاهی)

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط