قهرمانی باشگاه های مردان آسیا | سال 2017 | ویتنام

بین المللیمردانبزرگسالویتنام2017

برنامه قهرمانی باشگاه های آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ژاپن - تایلند1396/04/0712:30--
02 قزاقستان - هنگ کنگ1396/04/0712:30--
03 قطر - استرالیا1396/04/0715:00--
04 چین - مالدیو1396/04/0715:00--
05 ویتنام - عراق1396/04/0717:30--
06 تایلند - چین1396/04/0812:30--
07 استرالیا - قزاقستان1396/04/0812:30--
08 قطر - هنگ کنگ1396/04/0815:00--
09 ژاپن - مالدیو1396/04/0815:00--
10 عراق - سریلانکا1396/04/0817:30--
11 ایران - چین تایپه1396/04/0817:30--
12 مالدیو - تایلند1396/04/0912:30--
13 قطر - قزاقستان1396/04/0915:00--
14 هنگ کنگ - استرالیا1396/04/0915:00--
15 سریلانکا - ویتنام1396/04/0917:30--
16 ژاپن - چین1396/04/0917:30--
17 سریلانکا - استرالیا1396/04/1215:00--
18 ویتنام - قطر1396/04/1217:30--
19 قزاقستان - عراق1396/04/1215:00--
20 ایران - چین1396/04/1212:30--
21 ژاپن - چین تایپه1396/04/1212:30--
22 سریلانکا - هنگ کنگ1396/04/1315:00--
23 عراق - قطر1396/04/1315:00--
24 چین تایپه - چین1396/04/1317:30--
25 ویتنام - قزاقستان1396/04/1317:30--
26 ایران - ژاپن1396/04/1312:30--
27 استرالیا - مالدیو1396/04/1315:00--
28 تایلند - سریلانکا1396/04/1317:30--
29 قزاقستان - چین1396/04/1312:30--
30 ایران - عراق1396/04/1310:00--
31 قطر - چین1396/04/1315:00--
32 ژاپن - ویتنام1396/04/1317:30--
33 مالدیو - سریلانکا1396/04/1415:00--
34 استرالیا - تایلند1396/04/1417:30--
34 چین - ویتنام1396/04/1412:30--
35 عراق - چین تایپه1396/04/1410:00--
37 قزاقستان - ژاپن1396/04/1415:00--
38 ایران - قطر1396/04/1417:30--
39 عراق - چین1396/04/1507:30--
40 چین تایپه - ویتنام1396/04/1512:30--
41 قزاقستان - قطر1396/04/1515:00--
42 ژاپن - ایران1396/04/1517:30--

نتایج قهرمانی باشگاه های آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/04/07ژاپن - تایلند3 - 077 - 62
021396/04/07قزاقستان - هنگ کنگ3 - 075 - 56
031396/04/07قطر - استرالیا3 - 075 - 54
041396/04/07چین - مالدیو3 - 075 - 43
051396/04/07ویتنام - عراق3 - 197 - 89
061396/04/08تایلند - چین2 - 3101 - 104
071396/04/08استرالیا - قزاقستان0 - 342 - 75
081396/04/08قطر - هنگ کنگ3 - 075 - 48
091396/04/08ژاپن - مالدیو3 - 075 - 36
101396/04/08عراق - سریلانکا3 - 075 - 65
111396/04/08ایران - چین تایپه3 - 075 - 60
121396/04/09مالدیو - تایلند0 - 351 - 75
131396/04/09قطر - قزاقستان0 - 371 - 78
141396/04/09هنگ کنگ - استرالیا3 - 297 - 105
151396/04/09سریلانکا - ویتنام1 - 388 - 93
161396/04/09ژاپن - چین3 - 075 - 53
171396/04/12سریلانکا - استرالیا1 - 382 - 87
181396/04/12ویتنام - قطر0 - 359 - 75
191396/04/12قزاقستان - عراق3 - 196 - 74
201396/04/12ایران - چین3 - 194 - 72
211396/04/12ژاپن - چین تایپه3 - 1100 - 76
221396/04/13سریلانکا - هنگ کنگ3 - 1100 - 83
231396/04/13عراق - قطر0 - 356 - 75
241396/04/13چین تایپه - چین3 - 1104 - 98
251396/04/13ویتنام - قزاقستان1 - 389 - 97
261396/04/13ایران - ژاپن3 - 075 - 58
271396/04/13استرالیا - مالدیو3 - 2109 - 103
281396/04/13تایلند - سریلانکا3 - 077 - 65
291396/04/13قزاقستان - چین3 - 075 - 55
301396/04/13ایران - عراق3 - 198 - 66
311396/04/13قطر - چین3 - 075 - 57
321396/04/13ژاپن - ویتنام3 - 075 - 60
331396/04/14مالدیو - سریلانکا1 - 383 - 95
341396/04/14استرالیا - تایلند0 - 356 - 75
341396/04/14چین - ویتنام3 - 076 - 62
351396/04/14عراق - چین تایپه3 - 2108 - 105
371396/04/14قزاقستان - ژاپن0 - 360 - 75
381396/04/14ایران - قطر3 - 075 - 59
391396/04/15عراق - چین3 - 194 - 75
401396/04/15چین تایپه - ویتنام3 - 196 - 84
411396/04/15قزاقستان - قطر1 - 377 - 97
421396/04/15ژاپن - ایران0 - 374 - 89

رده بندی قهرمانی باشگاه های آسیا

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
606
18
1829.00
2قطر
628
18
1872.57
3ژاپن
628
18
1872.57
4قزاقستان
628
18
1982.37
5تایلند
325
10
1161.83
6عراق
347
8
12150.80
7چین
369
8
12200.60
8چین تایپه
235
7
9110.81
9سریلانکا
246
6
8140.57
10استرالیا
246
6
8150.53
11ویتنام
257
6
8170.47
12هنگ کنگ
134
2
4110.36
13مالدیو
055
1
3150.20

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی