بازیکنان کشور روسی

نتیجه ای یافت نشد، لطفا فیلترها را پاکسازی کنید.

ایوان زایتسف

9

روسیایتالیایی

Opposite

قد: 202 سانتی متر

وزن: 92 کیلوگرم