داور اول داود نافعی، داور دوم محمد آقایی finished

پیکان تهران

3 - 1

دورنای ارومیه

0:0 0:0 0:0 0: 0:0 0:0
نتایج زنده 28 - 26 24 - 26 25 - 22 25 - 17 0 - 0 102 - 91