آمل 1397/10/12 16:00 داور اول امید فولادی وندا، داور دوم میثم پارسه 700 finished

کاله مازندران

3 - 0

شهروند اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 19 25 - 12 0 - 0 0 - 0 75 - 51