ارومیه 1397/8/2 16:00 داور اول داوود نافعی، داور دوم مهدی نویدی 1000 finished

دورنای ارومیه

1 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 120
نتایج زنده 23 - 25 21 - 25 28 - 26 19 - 25 0 - 0 91 - 101