اراک 1397/10/05 16:00 داور اول مرتضی اکرمی، داور دومی علیرضا قریب 1500 finished

شهروند اراک

0 - 3

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 16 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 61 - 75