تبریز 1397/8/2 16:00 کیوان عابدزاده، داور دوم مسعود قاری 2500 finished

شهرداری تبریز

2 - 3

کاله مازندران

0:26 0:23 0:38 0:30 0:32 163
نتایج زنده 25 - 19 17 - 25 34 - 32 22 - 25 20 - 22 118 - 123