المپیک گنبد 1397/8/2 16:30 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم مرتضی علایی 3500 finished

شهرداری گنبد

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:29 0:23 0:21 0:0 0:0 73
نتایج زنده 25 - 21 25 - 14 25 - 15 0 - 0 0 - 0 75 - 50