ارومیه 1397/9/21 16:00 داور اول داود نافعی، داور دوم آقابراری 1500 finished

دورنا ارومیه

2 - 3

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 31 - 29 20 - 25 23 - 25 13 - 15 112 - 111