گنبد 1397/7/25 16:00 داور اول بهروز جعفری، داور دوم محمد عشق دوست 4000 finished

شهرداری گنبد

3 - 1

شهروند اراک

0:28 0:22 0:30 0:38 0:0 118
نتایج زنده 25 - 23 25 - 13 21 - 25 31 - 29 - 0 102 - 90