1397/8/30 16:00 داور اول داود نافعی، داور دوم احمد سرمست finished

پیکان تهران

3 - 1

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 18 - 25 25 - 17 25 - 22 0 - 0 93 - 85