ارومیه 1397/7/25 16:00 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم اصغر میرزایی finished

شهرداری ارومیه

0 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 18 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 61 - 75