هارنس 25 اردیبهشت 95 20:30 به وقت تهران finished

فرانسه

3 - 0

ایران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 19 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 60