تهران 1397/7/25 16:00 داور اول محمدرضا کاویانی، داور دوم وحید پورکاشیان 200 finished

سایپا تهران

3 - 1

عقاب نهاجا

0: 0:30:20 0:34:02 0:30:21 0:0 2:07:29:52
نتایج زنده 2 - 2 20 - 25 25 - 21 25 - 19 0 - 0 72 - 67