ورامین 1397/8/18 15:30 داور اول شوشتری، داور دوم نافعی finished

شهرداری ورامین

3 - 0

عقاب نهاجا

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 15 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 53