اردکان 1397/8/18 16:00 داور اول اکرمی ، داور دوم پورکاشیان finished

خاتم اردکان

1 - 3

پیکان تهران

0:26 0:27 0:28 0:29 0:0 1:50
نتایج زنده 25 - 19 19 - 25 22 - 25 19 - 25 0 - 0 85 - 94