آمل 1397/7/25 16:00 داور اول داوود نافعی، داور دوم قادر صادقی finished

کاله مازندران

3 - 1

پیام مشهد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 25 - 11 20 - 25 25 - 22 0 - 0 95 - 81