ارومیه 1397/8/13 16:00 داور اول صادقی، داور دوم میرزایی 1200 finished

شهرداری ارومیه

0 - 3

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 17 - 25 17 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 56 - 75