گنبد - سالن المپیک 1396/08/10 16:00 علیرضا قریب 5000 finished

هاوش گنبد

0 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:28
نتایج زنده 16 - 25 19 - 25 19 - 25 0 - 0 0 - 0 54 - 75