آمل 16:00 1397/8/9 داور اول آقای ابراهیم زاده، داور دوم آقای نویدی finished

کاله مازندران

3 - 2

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 26 - 28 26 - 24 23 - 25 25 - 17 15 - 9 115 - 103