آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/08/03 16:00 محمدرضا کاویانی 2000 finished

کاله مازندران

1 - 3

سارویه ساری

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:20
نتایج زنده 25 - 23 22 - 25 23 - 25 22 - 25 0 - 0 92 - 98