سیرجان 16:00 1397/8/9 ؛ داور اول آقای اکرمی، داور دوم آقای رزقی 2000 finished

فولادسیرجان ایرانیان

2 - 3

شهرداری گنبد

0:28 0:29 0:31 0:27 0:0 152
نتایج زنده 22 - 25 25 - 23 22 - 25 25 - 21 14 - 16 108 - 110