ورامین 16:30 1397/8/9 داور اول آقای فولادی وندا، داور دوم آقای عابدزاده 1200 finished

شهرداری ورامین

3 - 0

شهروند اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 87
نتایج زنده 25 - 16 25 - 13 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 47