ارومیه - غدیر 1396/08/03 16:00 مرتضی اکرمی 1000 finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:31
نتایج زنده 25 - 22 29 - 27 25 - 16 0 - 0 0 - 0 79 - 65