تهران 16:00 1397/8/9 داور اول آقای ذوقی، داور دوم آقای سرمست 200 finished

سایپا تهران

0 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 100
نتایج زنده 22 - 25 18 - 25 19 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 75